31. 08. 2020 | 2 min.

Ako spolu súvisia obezita a ochorenie obličiek?

Obličky očisťujú naše telo. Pri obezite sa však náš organizmus mení a to má vplyv nielen na výzor, ale predovšetkým na dôležité orgány.

S čím je spojené ochorenie obličiek? Veľmi často ide o spojenie porúch metabolizmu a výživy, dokonca aj o spojenie s obezitou. Práve vyššia pravdepodobnosť ochorenia obličiek je u ľudí trpiacich obezitou alebo s ňou súvisiacou cukrovkou (diabetes) či hypertenziou.

Veľmi významnú úlohu hrá obezita, často spojená s diabetom. Ide o obezitu indikovanú ochorením obličiek,“ hovorí Prof. MUDr. Vladimír Teplan,DrSc. Ďalej dodáva, že ochorenie obličiek je úzko späté s obmedzenou schopnosťou očisťovania krvi.

Obezita tvorí rizikový faktor pre rozvoj ochorenia obličiek a vznik chronických ochorení ako sú cukrovka a hypertenzia. Dá sa však tomu predísť?

Dôležitý je pohyb a zdravý životný štýl

Ide aj o prístup. Podstatné je uvedomiť si, že s obezitou sa dá bojovať. Už dávno vieme, že obezita nie je chybou krásy, a má vážne zdravotné následky. Postihuje deti, dospelých a stáva sa z nej vážnejší a rozšírenejší problém. Tým, že zaťažuje a poškodzuje obličky, zhoršuje ich funkciu, mení ich stavbu a môže spôsobiť aj ich postupné zlyhanie.

Ešte horšie je, keď postihne tento globálny problém ľudí už v útlom veku. Detská obezita totiž nespôsobuje len estetické problémy, ale dokáže v skorom veku zasiahnuť a pretransformovať celý detský organizmus.

Chronickému ochoreniu obličiek sa dá predchádzať. Je potrebné zvyšovať povedomie, vzdelávať dospelých a deti o rizikách, ktoré spôsobuje obezita, ale aj o skvelých, dlhodobých účinkoch na organizmus zdravého spôsobu života. Ten zahŕňa stravovanie, fyzické aktivity, ktoré môžu prispieť ku prevencii vzniku obezity a následne aj v prevencii vzniku ochorení obličiek.

Svetový deň obličiek a obezity

Obezita sa neraz stala témou aj Svetového dňa obličiek, ktorý je 9. marca. V rovnaký mesiac je aj Svetový deň obezity (4.3). Ide o zaujímavý fakt, keďže obe problematiky spolu súvisia. O spojení obezity a ochorení obličiek sa diskutovalo už v roku 2017. Faktom je, že ľudia trpiaci obezitou majú reálne 2 až 7-krát vyššie riziko chronického zlyhávania obličiek ako ľudia s normálnou hmotnosťou. 

Kilá navyše totiž výrazne zvyšujú dokonca aj riziko akútneho zlyhania tohto dôležitého čistiaceho orgánu. Aj keď sa môže zdať, že tento vážny stav ohrozujúci život vzniká rýchlo a z ničoho nič, zvyčajne je výsledkom dlhodobých mnohoročných chorobných procesov, ktoré majú svoju postupnosť a trvanie. 

Obličky obéznych ľudí musia s rastúcou hmotnosťou tela pracovať intenzívnejšie, filtrujú viac krvi a najmä splodín metabolizmu. Ako fungujúci orgán musia teda fungovať na plné obrátky. Komplikácie sú spájané aj pri transplantácií obličiek u obéznych pacientov, a to predovšetkým s technickými i zdravotnými komplikáciami,  či vyšším počtom odmietnutých štepov a úmrtí po transplantácii.


Prof. MUDr. Vladimír Teplan,DrSc.Chronické ochorenie obličiek, ktoré vzniklo na podklade dlhodobo prebiehajúcich chorôb obličiek je spojené s obmedzenou schopnosťou očisťovania krvi. Dochádza tak ku zadržiavaniu látok, predovšetkým dusíkatých katabolitov, niektorých minerálov, či k poruchám acidobázickej rovnováhy a hormónov. Liečebné postupy potom spočívajú v diétnej úprave príjmu bielkovín a príjmu energie.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.