30. 11. 2019 | 2 min.

Detská obezita

Obezita patrí medzi najčastejšie metabolické ochorenia 21. storočia. V posledných rokoch netrápi iba dospelú populáciu, ale v narastajúcej miere aj deti.

Tento globálny problém nespôsobuje iba estetické, ale predovšetkým zdravotné ťažkosti, ktoré sa týkajú takmer všetkých krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Deti s nadváhou majú väčší predpoklad, že aj v dospelosti budú trpieť obezitou a že sa vyskytnú u nich civilizačné ochorenia ako diabetes a kardiovaskulárne ochorenia, ale aj mnohé ďalšie. Štatistiky ukazujú alarmujúce údaje:

  • Celosvetovo v roku 2015 počet obéznych detí pod vekom 5 rokov bolo 42 miliónov.
  • Detská obezita sa zdvojnásobnila za posledných 30 rokov.
  • Od roku 1980 do roku 2012 percento obéznych detí vo veku 6-11 rokov narástlo zo 7 % na 18 %. Situácia je podobná u adolescentov vo veku 12-19 rokov, pri ktorých toto číslo vzrástlo z 5 % na 21 %.
  • V roku 2012 každé tretie dieťa bolo obézne alebo trpelo nadváhou.
  • Predpokladá sa, že pri takom rýchlom náraste obezity v roku 2025 bude žiť na svete 70 miliónov obéznych detí.
  • Každý rok 2,5 milióna ľudí zomrie kvôli nadváhe alebo obezite.

Hlavnou príčinou detskej obezity je nezdravé stravovanie, málo fyzickej aktivity alebo genetické faktory. Iba zriedkavo sú príčinou hormonálne problémy. Nadváhe, obezite a s nimi spojenými ochoreniami u detí je možné predchádzať. Dôraz treba klásť najmä na prevenciu.

Zdravý životný štýl, čo zahrňuje zdravé stravovanie a fyzickú aktivitu, znižujú pravdepodobnosť výskytu obezity a s tým spojené ochorenia. Tieto dve spomínané oblasti sú ovplyvnené rôznymi faktormi ako spoločenstvo, rodina, škola, médiá.

Na správny vývoj zdravých detí je teda potrebné myslieť už dopredu a najlepšou ochranou pred vznikom nadváhy a obezity je prevencia. Spoločnosť NutriFood sa už roky úspešne venuje liečbe obezity u dospelej populácie a pod dohľadom odborníkov – výživových a nutričných poradcov prostredníctvom redukčných programov NutriFood zredukovalo svoju váhu už viac ako 8 000 ľudí.

Od roku 2016 sa spoločnosť NutriFood venuje aj prevencii detskej obezity, ktorá vzniká v dôsledku nesprávnych stravovacích návykov. Myslite na zdravie svojich detí už teraz a predchádzajte tak vzniku nadváhy a s ňou súvisiacich ochorení u tých najmenších. Pri ich stravovaní je najdôležitejšie zloženie stravy a veľkosť porcií. Strava detí musí byť nutrične vyvážená a bohatá na vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. Na druhej strane by nemala obsahovať veľa tuku, sacharidov a kilokalórií. 

Výživoví poradcovia NUTRI FOOD PLAN sa venujú v spolupráci s lekári aj riešeniu tohto narastajúceho problému - detskej obezity. 

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.