17. 10. 2018 | 2 min.

POZOROVANIE NUTRI FOOD PLAN: Gynekologické ochorenia

Do tejto kategórie ochorení jednoznačne patria poruchy menštruačného cyklu, neplodnosť, komplikácie v gravidite a pri pôrode. Obezita častejšie vedie k vynechávaniu menštruácie a k poruchám plodnosti – k sterilite a infertilite.

Niektoré civilizačné ochorenia, ktoré vznikajú v dôsledku obezity a nadváhy, môžu ovplyvňovať náš zdravotný stav. ýsledky z lekárskej praxe jednoznačne dokazujú zlepšenie výsledkov a celkového zdravotného stavu pacientov, ktorí absolvovali redukčné programy NUTRI FOOD PLAN (VLED a LED). V niektorých prípadoch, ako ukazujú výskumy nižšie, dochádza k úplnému vyliečeniu a odstráneniu zdravotných problémov a pacienti zostávajú bez medikamentóznej liečby.

Do tejto kategórie ochorení jednoznačne patria poruchy menštruačného cyklu, neplodnosť, komplikácie v gravidite a pri pôrode. Obezita častejšie vedie k vynechávaniu menštruácie a k poruchám plodnosti – k sterilite a infertilite. Spôsobuje to najmä vysoká hladina inzulínu a tiež látky vylučované tukovým tkanivom. Obézne ženy majú aj horšie výsledky pri umelom oplodnení a u týchto žien sa častejšie vyskytujú gynekologické zápaly a mykózy. Obezita je rizikovým faktorom tzv. syndrómu polycystických ovárií, ktorý sa prejavuje nadmerným ochlpením, priberaním tuku v oblasti brucha a je častou príčinou neplodnosti. Nadváha prispieva aj k zhoršovaniu ťažkostí s únikom moču.

  • Vplyv ketogénnej VLED diéty NutriFood na syndróm polycistických vaječníkov

Najdôležitejší výskum bol pripravený na syndróm polycystických vaječníkov (PCOS), ktorý je najčastejšie sa vyskytujúce endokrinologické ochorenie tykajúce sa ženy neproduktívneho veku, ktoré úzko súvisí s obezitou, hyperinzulinémiou a inzulínovou rezistenciou.

Niektoré výskumy nám už ukázali pokles inzulínovej rezistencie vďaka VLED. Tento výskum je ale zameraný na endokrinologické, gynekologické a metabolické efekty veľmi nízkokalorickej ketogénnej diéty. Program trval 6 mesiacov, pričom boli pozorované nasledujúce parametre: váha, cholesterol celkovýHDL, LDLglukózaHbgA1cinzulíntestosterón, voľný testosterónLH/FSH, otehotnenie, vypadávanie vlasov, pravidelnosť menštruačného cyklu.

Podrobné výsledky výskumu, presné údaje označujúce, aký bol percentuálny podiel hormónov a hladina testosterónu v krvi sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.