16. 10. 2018 | 2 min.

POZOROVANIA NUTRI FOOD PLAN: Kožné ochorenia

Obézni ľudia trpia častejšie ekzémami a mykózami ako bežná populácia. Kožné ochorenia sa vyskytujú predovšetkým na miestach, kde dochádza k hromadeniu vlhkosti a tvorbe zaparenín. Nadváha je spojená aj s kozmetickými problémami, predovšetkým celulitídou.

Niektoré civilizačné ochorenia, ktoré vznikajú v dôsledku obezity a nadváhy, môžu ovplyvňovať náš zdravotný stav. Výsledky z lekárskej praxe jednoznačne dokazujú zlepšenie výsledkov a celkového zdravotného stavu pacientov, ktorí absolvovali redukčné programy NUTRI FOOD PLAN (VLED a LED). V niektorých prípadoch, ako ukazujú výskumy nižšie, dochádza k úplnému vyliečeniu a odstráneniu zdravotných problémov a pacienti zostávajú bez medikamentóznej liečby.

Obézni ľudia trpia častejšie ekzémami a mykózami ako bežná populácia

Kožné ochorenia sa vyskytujú predovšetkým na miestach, kde dochádza k hromadeniu vlhkosti a tvorbe zaparenín. Nadváha je spojená aj s kozmetickými problémami, predovšetkým celulitídou a striami. Často vyskytujúce sa kožné ochorenie u obéznych ľudí je aj psoriáza.

Podrobné výsledky, ktoré priniesli výskumy pri liečbe psoriázy a ďalších najčastejšie sa vyskytujúcich kožných ochorení súvisiacich s obezitou, sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Klinické štúdie a výsledky z lekárskej praxe jednoznačne dokazujú zlepšenie výsledkov a celkového zdravotného stavu pacientov, ktorí absolvovali redukčné programy NUTRI FOOD PLAN (VLED a LED). Rukami certifikovaných výživových poradcov prešlo už tisícky klientov – pacientov. Výživoví poradcovia, ktorí pôsobia po celom Slovensku a pracujú s nami dlhodobo, dosahujú naozaj vynikajúce úspechy práve v oblasti znižovania nadváhy, liečby obezity a civilizačných chorôb. 

V niektorých prípadoch, ako ukazujú výskumy, dochádza k úplnému vyliečeniu a odstráneniu zdravotných problémov a pacienti zostávajú bez medikamentóznej liečby.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.