04. 10. 2016 | 3 min.

Metabolický syndróm nebolí a pritom je veľkou hrozbou pre populáciu

Metabolický syndróm sa skôr nazýval syndróm „X“ alebo tiež inzulínovej rezistencie. Je to súbor vzájomne previazaných porúch ľudského metabolizmu.

Je veľmi rozšírený a trpí ním okolo 30 % populácie a toto percento sa neustále zvyšuje Svoj podiel na tom má aj nadbytok kaloricky výdatnej stravy, stres a nedostatok pohybu. Termínom „metabolický syndróm“ je obvykle označovaný súčasný výskyt abdominálnej obezity, inzulínovej rezistencie s poruchou glukózovej tolerancie, hypertenzia, zvýšená hladina tuku v krvi – triglyceridy, zníženie HDL cholesterolu. Pre stanovenie diagnózy podľa Európskej kardiologickej spoločnosti je nutná prítomnosť troch z uvedených piatich kritérií.

„Pri metabolickom syndróme sa objavujú problémy so srdcom a cievami – angina pectoris, srdcový infarkt, ischemická choroba dolných končatín – zlé prekrvenie končatín, obezita a s ňou súvisiace komplikácie napr. poškodenie kĺbov a mnoho ďalších, bolesti hlavy atď. Pre lekárov sú dôležité najmä laboratórne hodnoty v krvi – hladiny tukov a cukrov, ktoré sa spoločne s obvodom pásu a krvným tlakom používajú k stanoveniu diagnózy. Avšak obezita je viditeľná a je možné ju riešiť včas,“ približuje metabolický syndróm lekárka – internistka MUDr. Martina Cibiková.

Cibikova

„Stále sa zvyšujúci počet ľudí s nadváhou a obezitou v čoraz skoršom veku vedie k masívnemu rozšíreniu tohto syndrómu. Metabolický syndróm je z veľkej miery dedičný, avšak svojím štýlom života môžeme výrazne ovplyvniť kedy a či vôbec sa objaví a ako závažne sa prejaví,“ dodáva MUDr. Cibiková. Ako ďalej uvádza – rizikovými faktormi sú teda genetické predpoklady, výskyt cukrovky druhého typu (či už u pacienta alebo v jeho rodine), vysoký krvný tlak, obezita, nízka fyzická aktivita, nezdravý životný štýl (sedavé zamestnanie, nadmerný príjem potravy či nevhodné zloženie stravy), nadmerné pitie alkoholu a v neposlednom rade fajčenie. Toto ochorenie sa zaraďuje medzi tzv. civilizačné ochorenia.

Ako sa prejavuje metabolický syndróm?

  • zvýšenie hladiny cukru v krvi
  • vysoký cholesterol
  • vysoký krvný tlak
  • nadváha
  • pribúdanie telesnej hmotnosti
  • deformácia kĺbov
  • bolesť hlavy
  • dýchavičnosť

Ako tvrdia lekári, metabolický syndróm nie je ochorenie, ktoré by postihovalo len jeden systém či iba jeden orgán a taktiež nie je ochorenie, ktoré by bolelo. O to je zákernejší, že pacient si sám na sebe nevšimne, že trpí nejakým syndrómom, keďže metabolický syndróm sám o sebe nebolí. Jedná sa o komplexné ochorenie, kde jedna zložka zvyšuje pravdepodobnosť výskytu inej zložky a tak za určitých okolností môžeme hovoriť o začarovanom kru­hu.

Podľa MUDr. Cibikovej sa metabolický syndróm diagnostikuje na základe klinického vyšetrenia vrátane vyšetrenia krvi. Parametre zahrňujú obvod pásu – u žien je to viac ako 88 cm a u mužov viac ako 102 cm, krvný tlak vyšší ako 130/85 (mm Hg), glykémia vyššia než 6,0 mmol/l (hladina cukru v krvi), triacylglyceroly vyššie než 1,7 mmol/l, HDL-cholesterol u žien nižší než 1,25 mmol/l, u mužov nižší než 1,0 mmol/l (hladiny špecifických foriem tukov v krvi).

Lepšie pochopenie metabolického syndrómu má veľký význam. Umožňuje totiž identifikovať ľudí, ktorí majú zvýšené riziko ochorenia a potrebujú intenzívnejšiu liečbu. Epidemiologické štúdie potvrdzujú, že existuje vzťah medzi nesprávnym životným štýlom (obezita, inzulínová rezistencia, hyperglykémia atď.) a zvýšeným rizikom vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Na to, aby sme zvládali starostlivosť o vlastné zdravie, potrebujeme neraz pevnú vôľu a veľkú vnútornú silu. Nadváha a obezita ako niektoré z predpokladov prejavu a vzniku metabolického syndrómu sú v súčasnej dobe riešiteľné problémy. Liečebné a redukčné programy NutriFood, prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov – nutričných poradcov, vedia účinne pomôcť pri bezpečnej a zdravej redukcii hmotnosti. Myslite na svoje zdravie a oslovte nutričného poradcu NutriFood vo svojom regióne.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.