24. 07. 2020 | 2 min.

Obezita: Nejde len o chudnutie a výzor, ale predovšetkým o zdravie - hovorí obezitológ Prof. MUDr. Vladimír Teplan DrSc.

Kosti, obličky, či nervový systém. Aj na tieto oblasti má vplyv obezita. Tak ako vždy, aj dnes trápia ľudí na svete rôzne choroby. Okrem COVID-19 nemôžeme zabúdať aj na to, že celosvetovo rastie aj výskyt obezity,ktorá je považovaná za pandémiu.

Obezitológ, nefrológ a medicínsky odborný garant výživových a redukčných programov NUTRI FOOD PLAN,  Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc tvrdí, že choroby obličiek sú prepojené s obezitou.

Viacero problémov

„U chorých ľudí s chronickým ochorením obličiek je obezita často spojená s metabolickým syndrómom, sprievodnou dyslipidémiou, inzulínovou rezistenciou a hypertenziou. V žiadnom dostupnom experimentálnom ani klinickom výskume však nebola preukázaná zmenená rola tukového tkaniva u chorých so zlyhaním obličiek vrátane zmien na bunkovej úrovni,“ hovorí Vladimír Teplan. Veľa ľudí rieši, ako schudnúť, či akú držať diétu. No je potrebné sa zamyslieť nad tým, aké ohrozenia dokáže spôsobiť obezita najmä čo sa týka nášho zdravia a nielen výzoru. Ako uvádza doktor Teplan, tukové tkanivo je najväčšia endokrinná žľaza v tele obéznych pacientov s chorobami obličiek. 

U nich totiž rastie hladina adiponektinu, ktorý produkuje tukové tkanivo. A nielen to. Obezita má taktiež vplyv na metabolizmus našich kostí. Ako tvrdí Teplan, čerstvé štúdie preukazujú priamy vzťah medzi rozvojom osteoporózy a prírastkom tukového tkaniva, a to ako u starších, tak aj mladších jedincov.

Kosti či nervový systém

Zaujímavé je zistenie recipročného vzťahu medzi obsahom tuku v kostnej dreni a úbytkom kostnej hmoty. Ďalšie dôležité zistenie je spojenie medzi tukovým tkanivom a nervovým systémom. Tukové tkanivo sa výrazne podieľa na aktivácií systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS), a to na miestnej aj systémovej úrovni. Opakovane bola preukázaná zvýšená aktivita nervového systému a jeho receptorov, centrálne aj orgánovo. U chorých ľudí s ochorením obličiek a zvýšenou aktivitou sympatík pri obezite sa významne zvyšuje spätné vstrebávanie v kanálikoch obličiek a zvyšuje sa obsah v tele, čo vedie k rozvoju hypertenzie.

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.


Obezitológ, nefrológ a medicínsky odborný garant výživových a redukčných programov NUTRI FOOD PLAN pre Českú republiku - PRAHA 1

Obezita je chronická choroba charakterizovaná zmnožením telesného tuku, ktorý vzniká vplyvom pozitivnej energetickej bilancie s řadou následných orgánových komplikací. Diéta by mala pri obéznych pacientoch rešpektovať zloženie, ktoré navrhla kvalifikovaná nutričná terapeutka. Tá by im mala pripraviť diétny program „na mieru" s rešpektovaním adekvátneho limitu príjmu energie, bielkovín a tukov, a to vrátane doplnkových náhrad. Oproti ostatným diétám sú potraviny NutriFood zložene z kvalitných ingrediencií vrátane bielkovín europského pôvodu, žiadne zložky v týchto potravinách nepochádzajú z Číny.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.