14. 10. 2018 | 1 min.

POZOROVANIA NUTRI FOOD PLAN: Onkologické ochorenia

Výrazná nadváha je jedným z rizikových faktorov pre výskyt viacerých onkologických ochorení. Znalosť o tom, že obezita významným spôsobom zvyšuje riziko a neraz môže byť aj príčinou viacerých zhubných nádorov je preto dôležitým faktorom prevencie rakoviny

Niektoré civilizačné ochorenia, ktoré vznikajú v dôsledku obezity a nadváhy, môžu ovplyvňovať náš zdravotný stav. Výsledky z lekárskej praxe jednoznačne dokazujú zlepšenie výsledkov a celkového zdravotného stavu pacientov, ktorí absolvovali redukčné programy NUTRI FOOD PLAN (VLED a LED). V niektorých prípadoch, ako ukazujú výskumy nižšie, dochádza k úplnému vyliečeniu a odstráneniu zdravotných problémov a pacienti zostávajú bez medikamentóznej liečby.

Výrazná nadváha je jedným z rizikových faktorov pre výskyt viacerých onkologických ochorení. Znalosť o tom, že obezita významným spôsobom zvyšuje riziko a neraz môže byť aj príčinou viacerých zhubných nádorov je preto dôležitým faktorom prevencie rakoviny. 

  • Vplyv veľmi nízkokalorickej diéty na organizmus postmenopauzálnych žien

Estrogény a androgény sú zväčša zvýšene v obezite a sú tiež spojené s výskytom rakoviny prsníka. Pred týmto prípadom sa ešte nikto nezaoberal tým, aký vplyv ma chudnutie s VLED diétou na tieto biomarkery. Vo výskume vedci skombinovali diétu VLED a šport a pozorovali pohlavné hormóny u obéznych postmenopauzálnych žien.

Podrobné výsledky, grafy, presné údaje a porovnania výskumov sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.