22. 10. 2018 | 3 min.

Spoločnosť NUTRI a.s. sa stala partnerom najväčšej konferencie pre praktických lekárov na Slovensku

Aj tento rok sa spoločnosť NUTRI a.s. aktívne zúčastnila konferencie, ktorú zorganizovala Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva.

Už 39. ročník výročnej konferencie SSVPL sa konal práve tento víkend vo Vysokých Tatrách a išlo o vôbec najväčšie odborné podujatie všeobecných lekárov na Slovensku.

Obezita je v dnešnej dobe definovaná odborníkmi už ako zdravotný problém. Predovšetkým s ňou súvisí množstvo – ak nie prevažná väčšina civilizačných ochorení, ale aj ďalšie ochorenia akými sú napríklad: osteoartritída, dyslipidémia, srdcové ochorenia, vysoký krvný tlak, cievna mozgová príhoda, spánkové apnoe, niektoré druhy rakoviny, diabetes mellitus 2. typu, metabolický syndróm.

Súčasťou konferencie boli veľmi zaujímavé prezentácie, nevynímajúc prednášky lekárov – MUDr. Silvii Ožvoldíkovej MPH, MBA, PhD. na tému: Prevenciou obezity k zníženiu civilizačných ochorení v ambulancii praktického lekára a MUDr. Kataríny Černej MHA, MPH, MBA na tému: Tichý „zabiják“ OBEZITA je poslom ďalších chorôb.


Cieľom účasti spoločnosti NUTRI a.s. na konferencii bolo upozorniť na možnosti pomoci pacientom zo strany praktického lekára pri liečbe civilizačných ochorení, ktoré vznikajú v dôsledku obezity a to prostredníctvom redukčných a výživových programov NUTRI FOOD PLAN. Ide o zdravé a bezpečné riešenie pre optimalizáciu a redukciu telesnej hmotnosti v podobe kvalitného výživového poradenstva a nutrične vyvážených redukčných programov, do ktorých sú zaraďované nízkoenergetické potraviny NutriFood. Tieto potraviny nie sú žiadne výživové či vitamínové doplnky, ale potraviny určené pre plnohodnotnú náhradu celodennej stravy. Môžu sa užívať ako jediný zdroj výživy a ich kvalita je overená 45-ročnou tradíciou.

Pani doktorky poukázali na to, že nejde o hocijakú diétu, ale komplexné redukčné a výživové programy s výsledkami z viac ako 10-ročnej praxe v oblasti výživového poradenstva s VLCD/MRP potravinami. V prezentácii zároveň upozornili na to, že ku každému klientovi/pacientovi sa vo výživovom poradenskom centre NUTRI FOOD PLAN pristupuje individuálne – každý jeden absolvuje vstupné vyšetrenie a má založenú kartu klienta, do ktorej sa uvádzajú výsledky zo vstupnej konzultácie a kontrolných vyšetrení na sofistikovaných prístrojoch pre zisťovanie stavu metabolizmu. Jedným z najspoľahlivejších prístrojoch pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela je práve prístroj In Body, na ktorom sa mohol nechať vyšetriť každý účastník kongresu.


Na konferencii sa objavilo veľa zaujímavých prezentácii a odznelo aj veľa informácií z oblasti zdravej výživy. Veľká pozornosť sa zamerala na tému: obezita a s ňou súvisiace ochorenia a nechýbali ani vyhodnotenia úspešnosti a prezentácia vynikajúcich výsledkov, ku ktorým došlo u pacientov po absolvovaní redukčných a výživových programov NUTRI FOOD PLAN. V rámci multidisciplinárnej liečby obezity s redukčnými programami NUTRI FOOD PLAN bol dokonca vykonaný prieskum, do ktorého boli zahrnuté výsledky 300 pacientov. Až 36 pacientov bolo v medikamentóznej liečbe kvôli vysokému krvnému tlaku. Pomocou redukčných programov NUTRI FOOD PLAN u 12 klientov došlo k úplnému vysadeniu antihypertenzív od lekára – špecialistu a u všetkých pacientov sa znížil krvný tlak.

Hlavná myšlienka spoločnosti NUTRI a.s., ktorá sprevádzala aj celú odbornú konferenciu, bola v duchu: „myslíte na svoje zdravie.“ A skutočne myslíte na svoje zdravie, na zdravie svojich detí a celej rodiny. Vedeli ste, že detská obezita sa zdvojnásobila za posledných 30 rokov? A že od roku 1980 do roku 2012 percento obéznych detí vo veku 6-11 rokov vzrástlo zo 7 až na 18 % ? Už v roku 2012 bolo každé tretie dieťa obézne alebo trpelo nadváhou. Výsledky štatistík sú skutočne alarmujúce a to aj s prihliadnutím na fakt, že z našich detí vyrastie naša budúca generácia. Ak trpíte obezitou či nadváhou, neváhajte navštíviť výživového poradcu a nechajte si poradiť pri úprave stravovacích návykov a zmene celkového životného štýlu.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.