13. 11. 2018 | 2 min.

Úspešne ukončený kurz pre Základnú výživu – jeseň 2018

Tento víkend bol úspešne ukončený kurz pre Základnú výživu – jeseň 2018. Zúčastnili sa ho aj súčasní a budúci výživoví poradcovia NUTRI FOOD PLAN, ktorí tak získali kvalifikáciu, dôležitú pre výkon svojej poradenskej činnosti.

Po tomto víkende a absolvovaní kurzu pre Základnú výživu sa do praxe dostali ďalší kvalifikovaní výživoví poradcovia, ktorí sú pripravení na to, aby svojim klientom odovzdali to najlepšie zo svojich nielen praktických, ale aj teoretických poznatkov, získaných od skutočných profesionálov z oblasti výživy.

Víkend základného kurzu pre výživu bol opäť bohatý na zaujímavé poznatky z výživovej praxe a k slovu sa dostali samí odborníci. V piatkovom úvode sa predstavil pán docent Jedlička zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde je už dlhé roky profesorom a venuje sa výžive ľudí. Jeho prednáška bola skutočne veľmi zaujímavá a nadchla všetkých účastníkov kurzu. V popoludňajších hodinách sa predstavila Ing. Miriam Varšová – odborníčka na vedeckú výživu. Tá poslucháčom priniesla množstvo reálnych prípadov a ukážok zo svojej dlhoročnej praxe vo výživovej poradni. Nechýbala ani medicínska téma o obezite a s ňou súvisiacich ochoreniach a prednáške sa venoval diabetológ a odborník na poruchy látkovej premeny a výživy, internista a univerzitný lekár – MUDr. Katarína Černá, MHA, MPH, MBA. Tento programom nabitý kurz zavŕšila už tradične prednáška na tému psychológie výživy od PhDr. Eriky Tkáčovej – špeciálneho psychológa pre klinickú diagnostiku.


Garantom aj tohto ročníka kurzu pre Základnú výživu bol samozrejme nikto iný ako zakladateľ a prezident Aliancie výživových poradcov v ČR a súdny znalec v oblasti výživy – Ing. Ivan Mach, CSc.

Všetkým účastníkom, ktorí úspešne ukončili posledný kurz v tomto ročníku, gratulujeme k získaniu kvalifikácie a certifikátu s medzinárodnou platnosťou.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.