História

Špeciálne redukčné programy NUTRI FOOD PLAN sú vyvinuté v spolupráci s renomovanou francúzskou spoločnosťou, ktorá má viac ako 40-ročné skúsenosti s výrobou LCD (nízko kalorické diéty) a VLCD (veľmi nízko kalorické diéty) potravín, určených pre plnohodnotnú náhradu celodennej stravy, ktorá pri minimálnom energetickom príjme zaručuje vhodný denný príjem všetkých potrebných bielkovín, tukov, sacharidov, vlákniny, vitamínov, minerálov a esenciálnych aminokyselín.

Potraviny NutriFood sú založené na rozsiahlom klinickom výskume a na výskumoch vedeckej rady pod záštitou MUDr. Georga L. Blackburna, PhD. – profesora Lekárskej fakulty Harvard University, ktoré dopomohli k vytvoreniu najzdravšej a najspoľahlivejšej metódy dlhodobej optimalizácie váhy.

Klinicky testované potraviny NutriFood určené pre rýchlu a bezpečnú redukciu hmotnosti vyhovujú medzinárodným právnym predpisom EÚ a sú vyrobené podľa overených výrobných postupov na základe dlhodobých profesionálnych skúseností s odborníkmi a špecialistami s celosvetovým uznaním z oblasti klinickej výživy, nutričnej medicíny a liečby obezity pod vedením MUDr. Georga L. Blackburna, PhD.

Dr. George L. Blackburn pracuje, ako profesor výživy a riaditeľ Výživového oddelenia na Lekárskej fakulte na Harvarde. Tiež je predsedom Výživového / Metabolického laboratória, a riaditeľom Centra pre štúdium nutričnej medicíny, ktoré je sesterskou spoločnosťou Medicínskeho centra milosrdnej BethIsrael v Bostone, Massachusetts.

Prioritou jeho laboratória je vyšetriť najzložitejšie problémy spoločné s výživou a zdravím. Bol školiteľom viac ako 100 odborných asistentov aplikovanej a klinickej výživy, a vydal viac ako 400 publikácií z oblasti výživy, medicíny a metabolizmu.

null
MUDr. George L. Blackburn, PhD.
Predseda, Vedecká rada

Dr. Caroline Apovian je profesorkou medicíny a pediatrie, oddelenia endokrinológie, diabetes a výživy na Lekárskej fakulte Bostonskej univerzity. Je odbornou asistentkou Americkej vysokej školy výživy a členkou tímu Americkej akadémie lekárov, ktorý sa podieľali na výskumoch VLCD a LCD programov.

Tiež je riaditeľkou Centra výživy a optimalizácie váhy v Bostonskom medicínskom centre. Dr. Apovian je medzinárodne uznanou osobnosťou a pracuje v oblasti výživy a obezity od roku 1990.

Dr. Apovian je držiteľkou ceny Zdravotného nutričného špecialistu od Americkej spoločnosti klinickej výživy za rozvíjanie a poskytovanie nutričného vzdelávania pre študentov lekárskej fakulty a zdravotníkov na Lekárskej fakulte Bostonskej univerzity. Publikovala viac ako 100 článkov, kapitol, a rôzne prieskumy o obezite, výžive a o súvislosti medzi tukovým tkanivom a rizikom výskytu kardiovaskulárnych chorôb.

Okrem toho, napísala knihu pre pacientov názvom AlliDietPlan. V poslednom čase pracovala aj ako predsedkyňa Spoločnosti detskej chirurgieCentre BetsyhoLehmana a na Oddelení verejného zdravia ako vedúca skupiny odborníkov pre redukčnú chirurgiu. Ich odporúčanie bolo publikované v časopise ObesityResearch vo februári 2005, a aktualizované v roku 2008.

null
MUDr. Caroline M. Apovian
WordPress Image Lightbox Plugin
error: Content is protected !!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH