12. 10. 2018 | 3 min.

POZOROVÁNÍ NUTRI FOOD PLAN: Kardiovaskulární onemocnění

Dnes už můžeme s jistotou konstatovat, že význam vlivu výživy na zdravotní stav populace a tedy i rozvoje kardiovaskulárních chorob je nepopiratelný.

Některá civilizační onemocnění, která vznikají v důsledku obezity a nadváhy, mohou ovlivňovat náš zdravotní stav. Výsledky z lékařské praxe jednoznačně dokazují zlepšení výsledků a celkového zdravotního stavu pacientů, kteří absolvovali redukční programy NUTRI FOOD PLAN (VLED a LED). V některých případech, jako ukazují výzkumy níže, dochází k úplnému vyléčení a odstranění zdravotních problémů a pacienti zůstávají bez medikamentózní léčby.

Dnes už můžeme s jistotou konstatovat, že význam vlivu výživy na zdravotní stav populace a tedy i rozvoje kardiovaskulárních chorob je nepopiratelný. Z odborných vědeckých prací u nás i v zahraničí, včetně materiálů WHO, vyplývá, že zdravotní stav obyvatelstva ovlivňuje:

  • 50% způsob života, způsob práce včetně neracionálního stravování a nesprávných stravovacích návyků,
  • 20% životní a pracovní podmínky,
  • 20% genetické faktory,
  • 10% úroveň zdravotnictví.

Multidisciplinární léčba obezity s přihlédnutím na kardiovaskulární onemocnění s VLED dietami

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou nejčastější příčinou smrti žen a mužů v Evropě. Podle údajů Statistického úřadu ČR a Národního centra pro zdravotnické informace (NCZI) v české populaci také dominují KVO, označované také jako chronické neinfekční onemocnění a v příčinách úmrtnosti tvoří více než 95%. Podle zprávy o zdravotním stavu obyvatelstva za období 2009-2011 byly KVO mezi nejčastějšími příčinami smrti v ČR, z toho muži 40% a ženy 60%. Ze všech úmrtí na KVO je více než polovina způsobených ischemickou chorobou srdeční (ICHS 55%), z toho nejvíce představují úmrtí na akutní infarkt myokardu (IM 8%), pak následují úmrtí na cévní nemoci mozku (CMP 18%), úmrtí zapříčiněné aterosklerózou (ASO 10%) a hypertenzí (5%) jak u mužů tak u žen.

Při výzkumu na kardiovaskulární onemocnění hlavní efekt byl zaznamenán při krevním tlaku pomocí přístroje, který monitoroval tlak během 24 hodin (ABP). Byly pozorovány následující hodnoty:

  • Systolický krevní tlak (mm / Hg)
  • Diastolický krevní tlak (mm / Hg)
  • Cukr v krvi (mg / dl)
  • Triglyceridy (mg / dl)
  • Cholesterol (mg / dl)
  • Kyselina močová (mg / dl)

Úvodní program trval přibližně 4 týdny. V prvním týdnu pacienti zaznamenávali své běžné stravovací návyky a fyzické aktivity. Po tomto týdnu začaly využívat dietu s nízkou kalorickou hodnotou.

Během této úvodní části bylo provedeno i vstupní vyšetření, krevní obraz, krevní testy, močové testy, elektrokardiogram.

Když se nezjistily žádné kontraindikace během úvodní fáze, pacienti byli zařazeni do programu PSMF -modifikovaná vysoce bílkovinná dieta.

Redukce váhy pomocí velmi nízkoenergetické diety (VLED) a její vliv na kardiovaskulární systém u obézních žen – 1 roční výzkum

V tomto výzkumu byly pozorovány pozitivní účinky redukce váhy pomocí VLED diety na kardiovaskulární systém. Kromě tlaku byly pozorovány i jiné hodnoty než lipidy, glukóza a inzulin.

17-týdenní redukce váhy s 8-týdenním VLED programem s pravidelnými kontrolami během jednoho roku byla pozorována u 29 obézních žen s normálním nebo mírně vysokým krevním tlakem. BMI 36 +/- 2,6 kg / m², průměrný věk byl 40 let.

Podrobné informace, tabulky a grafy z výzkumu jsou popsány ve speciálním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Příručka pro lékaře.

Pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookie. Rozhodněte se, zda jste ochotni přijímat soubory cookie z našich webových stránek.