23. 09. 2021 | 2 min.

Nové poznatky o negatívnej úlohe obezity pri ochorení COVID-19

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Veľké štúdie jednoznačne preukázali, že obezita, predovšetkým vyššieho stupňa, predstavuje závažné riziko pri ochorení koronavírusom. Potencuje ďalšie rizikové faktory, ako je vek nad 65 rokov, fajčenie, vysoký krvný tlak, diabetes, kardiovaskulárne ochorenie a ochorenie respiračného traktu. Hlavná úloha obezity však bola doteraz pripisovaná zhoršeným ventilačným schopnostiam pri brušnej forme obezity s prevahou viscelárneho tuku. Je preto pochopiteľné, že u týchto pacientov na ventilátore bola nutná tzv. pronačná poloha, t.j. obrátenie z chrbta na brucho, aby sa znížilo prekrvenie pľúc a zlepšila pri prístrojovom dýchaní perfúzia tkanív pri lepšej výmene plynov (O2 a CO2).

V poslednej dobe sa stále viac ukazuje, akú významnú negatívnu úlohu zohráva aj samotné tukové tkanivo. Podľa recentnej britskej štúdie (O´Rahily a spol.) analyzujúcej výsledky viac ako 17 mil. probandov je zrejmé, že obéznym ľuďom hrozí 2x väčšie riziko úmrtia po nakazení vírusom COVID-19, ako neobéznym. Významne sa na tom podieľa samotné tukové tkanivo svojím ovplyvňovaním hladín radov hormónov a cytokínov. Obézni ľudia vo väčšej miere tvoria komplementárne proteíny, ktoré môžu vyvolať nekontrolované zrážanie krvi s tvorbou trombov a následných trombotických uzáverov ciev (veľkých i malých), na čom sa podieľa i poškodenie endotelu ciev samotným vírusom. Okrem toho majú zníženú hladinu adiponektínu, ktorý sa zúčastňuje ochranných mechanizmov poškodenia, predovšetkým v obličkách, a tým spôsobuje vyššiu náchylnosť k poškodeniu endotelu pľúcnych, srdcových i mozgových ciev. Tukové tkanivo obsahuje väčšie množstvo receptorov pre angiotenzín – konvertujúci enzým (tzv. ACE2), kade vstupuje vírus svojím hrotom (spike) do bunky. Predpokladá sa, že touto cestou vstupuje väčšie množstvo vírusu do buniek obézneho pacienta, tým dochádza k masívnejšej replikácii vírusu a teda závažnosti infekcie COVID-19. 


Ďalším bodom je inzulínová rezistencia, ktorá je častá pri obezite, a ktorá môže zvyšovať tiež počty receptorov ACE2. Preto je i diabetes typu 2 významne rizikový v spojení s obezitou. Je teda úplne zrejmé, že včasná redukcia tukového tkaniva, napr. v rámci programu NUTRI FOOD PLAN predstavuje významnú cestu k zlepšeniu prognózy tohto závažného ochorenia.

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., internista a obezitológ, garant liečebného programu Nutri Food pre Českú republiku, poradňa Černá růže Praha 1.

Zdroj foto: pexels.com


Pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookie. Rozhodněte se, zda jste ochotni přijímat soubory cookie z našich webových stránek.