22. 07. 2017 | 1 min.

Spoločnosť NutriFood pozitívne vníma už aj odborná verejnosť a lekári!

Spoločnosť NutriFood sa stala partnerom odborného lekárskeho kongresu – Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu.

Spoločnosť NutriFood sa stala partnerom odborného lekárskeho kongresu – “Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu,” ktorý organizovala Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) a Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie (SSPO).

Toto významne podujatie sa konalo 15. – 16. júna 2017 v Bardejove a zúčastnili sa ho zdravotnícke špičky v oblasti prevencie a liečby obezity zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a dokonca aj Ruska.


Organizačný team kongresu pod vedením MUDr. Petra Makaru, MPH., prezidenta SSVPL a Doc. MUDr. Márie Belovičovej, PhD., prezidentky SSPO, pozostával z niekoľko desiatok fundovaných odborníkov a uznávaných lekárov, ktorí zostavili tematicky i obsahovo veľmi zaujímavý a obsiahly program na profesionálnej úrovni. V rámci neho vystúpilo a prednášalo hneď niekoľko TOP odborníkov s výnimočnými skúsenosťami z danej oblasti.

Je pre nás veľkým potešením, že spoločnosť NutriFood, ktorej primárnym cieľom je predchádzať a pomáhať v boji proti civilizačným ochoreniam vznikajúcich práve v dôsledku nadváhy a obezity, sa dostávame do povedomia a začíname zaujímať aj odbornú verejnosť. Aktívne sa zúčastňujeme a bývame prizvaní na viacero významných lekársky konferencií, kongresov či verejných udalostí, zameraných na edukáciu v oblasti výživy, zdravého stravovania a životného štýlu.

Ak ste sa rozhodli a radi by ste pomáhali v boji proti obezite spolu s nami, pridajte sa k nám.

Pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookie. Rozhodněte se, zda jste ochotni přijímat soubory cookie z našich webových stránek.