Výzkumy

Některé civilizační onemocnění, které vznikají v důsledku obezity a nadváhy, mohou ovlivňovat náš zdravotní stav.

Klinické studie a výsledky z lékařské praxe jednoznačně dokazují zlepšení výsledků a celkového zdravotního stavu pacientů, kteří absolvovali redukční programy NUTRI FOOD PLAN (VLCD a LCD). V některých případech, jako ukazují výzkumy níže, dochází k úplnému vyléčení a odstranění zdravotních problémů a pacienti zůstávají bez medikamentózní léčby.

Obezita

Obezita je chronické onemocnění s celosvětovým epidemickým charakterem. Na světě žije přes jedna miliarda dospělých s nadváhou. Jde o nejčastěji se vyskytující metabolické onemocnění  21. století. Na základě aktuálních informací Ministerstva zdravotnictví ČR trpí obezitou více než polovina české populace včetně malých dětí.

Můžeme konstatovat, že nemocnost a invalidita obézních je dvakrát vyšší než u lidí s optimální tělesnou hmotností.

Nové vědecké studie a údaje od životních pojišťoven ukazují, že zdravotní rizika nadbytku tělesného tuku jsou spojeny s již poměrně malým nárůstem tělesné hmotnosti, nejen s výraznou obezitou.

Zdravotních důsledků obezity a nadváhy je velké množství, počínaje vznikem různých civilizačních onemocnění, které mohou negativně ovlivnit kvalitu našeho života a v některých případech i zapříčinit předčasnou smrt.

Mezi vážné zdravotní problémy a onemocnění související s obezitou patří:

 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Metabolický syndrom (hyperglykémie nebo porucha glukózové tolerance, arteriální hypertenze, aterogenní dyslipidémie, abdominální obezita)
 • Osteoartritida
 • Neurologické onemocnění
 • Gynekologická onemocnění
 • Onkologická onemocnění
 • Kožní onemocnění
 • Diabetes melllitus typu 2

NUTRI FOOD PLAN jako prevence vzniku obezity a civilizačních onemocnění

Výzkumy probíhající pod dohledem nejzkušenějších lékařů z oblasti léčby obezity přinesly velmi pozitivní výsledky použití VLCD a LCD diet, jako prevence různých civilizačních onemocnění.

NUTRI FOOD PLAN nabízí klinicky testované programy pro rychlou a bezpečnou redukci hmotnosti, které byly ověřeny řadou vědeckých studií. Léčebné programy splňují nařízení České legislativy a EU pro přísná kritéria VLCD a LCD diet, určených jako plnohodnotná náhrada stravy. Nejde o žádné výživové doplňky, ale o produkty, které při správně zvoleném programu zajistí pravidelný a kontrolovaný příjem potřebných makro a mikro živin a obsahují doporučenou denní dávku vitamínů, minerálů, stopových prvků a aminokyselin.

Speciální redukční a výživové programy jsou vyvinuty ve spolupráci s renomovanou francouzskou společností, která má více než 40-leté zkušenosti s výrobou LCD (nízkokalorických) a VLCD (velmi nízkokalorických) – MRP potravinami, určených pro plnohodnotnou náhradu celodenní stravy.

Produkty NutriFood jsou založeny na rozsáhlém klinickém výzkumu a na výzkumech vědecké rady pod záštitou MUDr. George L. Blackburna, PhD. – Profesora Lékařské fakulty Harvard University, které dopomohly k vytvoření nejzdravější a nejspolehlivější metody dlouhodobé optimalizace váhy.

KDY JSOU PROGRAMY NUTRI FOOD PLAN VHODNÉ?

 • při obezitě nebo nadváze (metabolickém syndromu)
 • při glukózové intoleranci, hyperinzulinemii
 • při cukrovce II. typu
 • pokud trpíte vysokým krevním tlakem
 • při hyperlipidemii
 • při ztukovatění jater (steatóze)
 • při spánkové apnoe a chronické respirační insuficience
 • při artróze a osteoporóze
 • před neurochirurgickými a ortopedickými operacemi
 • při problémech s celulitidou
 • při vnějších projevech kožních chorob
 • jako příprava před operacemi vyžadujícími redukci tělesné hmotnosti (např. liposukce, bariatrická operace, cholecystektomii, koronární bypassy, ​​endoprotézy kloubů)
 • při problémech s otěhotněním
 • u hormonálně podmíněném zvyšování tělesné hmotnosti v období přechodu a menopauzy

Metabolické efekty VLCD a LCD diety

Obezita se často jednoduše definuje jako stav abnormálního nebo nadměrného nahromadění tuku v tukových (adipóznych) tkáních těla vedoucí k zdravotním rizikům. Základní příčinou je kladná energetická bilance vedoucí k nárůstu hmotnosti, tedy stav, kdy se zkonzumuje více kalorií, než se spotřebuje.

V tomto výzkumu byli obézní pacienti zařazeni do 2 skupin pro vyšetření vlivu VLCD a LCD diet na jejich zdravotní stav. Primární výsledky byly: váha, obvod pasu, BMI. Sekundární výsledky: glukózové testy, testy HbA1c, cholesterol – HDL a cholesterol -LDL, draslík, vápník, fosfor, bílkoviny, albumin jaterní transaminázy, bilirubin, kyselina močová, hormóny štítné žlázy, železo, alkalické fosfatázy, hemoglobin, počet bílých a červených krvinek, složení plazmy, různé jiné parametry a hodnoty glomerulární filtrace byly zjištěny pomocí standardních metod.

Výsledky byly velmi zajímavé při obou skupinách. Léčebné redukční programy pozitivně ovlivnily celkový zdravotní stav pacientů, u všech došlo k viditelnému zlepšení výsledků. Podrobné informace, tabulky a grafy z výzkumu jsou popsány ve speciálním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Příručka pro lékaře.

Kardiovaskulární onemocnění

Dnes už můžeme s jistotou konstatovat, že význam vlivu výživy na zdravotní stav populace a tedy i rozvoje kardiovaskulárních chorob je nepopiratelný. Z odborných vědeckých prací u nás i v zahraničí, včetně materiálů WHO, vyplývá, že zdravotní stav obyvatelstva ovlivňuje:

 • 50% způsob života, způsob práce včetně neracionálního stravování a nesprávných stravovacích návyků,
 • 20% životní a pracovní podmínky,
 • 20% genetické faktory,
 • 10% úroveň zdravotnictví.

Multidisciplinární léčba obezity s přihlédnutím na kardiovaskulární onemocnění s VLCD dietami

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou nejčastější příčinou smrti žen a mužů v Evropě. Podle údajů Statistického úřadu ČR a Národního centra pro zdravotnické informace (NCZI) v české populaci také dominují KVO, označované také jako chronické neinfekční onemocnění a v příčinách úmrtnosti tvoří více než 95%. Podle zprávy o zdravotním stavu obyvatelstva za období 2009-2011 byly KVO mezi nejčastějšími příčinami smrti v ČR, z toho muži 40% a ženy 60%. Ze všech úmrtí na KVO je více než polovina způsobených ischemickou chorobou srdeční (ICHS 55%), z toho nejvíce představují úmrtí na akutní infarkt myokardu (IM 8%), pak následují úmrtí na cévní nemoci mozku (CMP 18%), úmrtí zapříčiněné aterosklerózou (ASO 10%) a hypertenzí (5%) jak u mužů tak u žen.

Při výzkumu na kardiovaskulární onemocnění hlavní efekt byl zaznamenán při krevním tlaku pomocí přístroje, který monitoroval tlak během 24 hodin (ABP). Byly pozorovány následující hodnoty:

 • Systolický krevní tlak (mm / Hg)
 • Diastolický krevní tlak (mm / Hg)
 • Cukr v krvi (mg / dl)
 • Triglyceridy (mg / dl)
 • Cholesterol (mg / dl)
 • Kyselina močová (mg / dl)

Úvodní program trval přibližně 4 týdny. V prvním týdnu pacienti zaznamenávali své běžné stravovací návyky a fyzické aktivity. Po tomto týdnu začaly využívat dietu s nízkou kalorickou hodnotou.

Během této úvodní části bylo provedeno i vstupní vyšetření, krevní obraz, krevní testy, močové testy, elektrokardiogram.

Když se nezjistily žádné kontraindikace během úvodní fáze, pacienti byli zařazeni do programu PSMF -modifikovaná vysoce bílkovinná dieta.

Redukce váhy pomocí velmi nízkokalorické diety (VLCD) a její vliv na kardiovaskulární systém u obézních žen – 1 roční výzkum

V tomto výzkumu byly pozorovány pozitivní účinky redukce váhy pomocí VLCD diety na kardiovaskulární systém. Kromě tlaku byly pozorovány i jiné hodnoty než lipidy, glukóza a inzulin.

17-týdenní redukce váhy s 8-týdenním VLCD programem s pravidelnými kontrolami během jednoho roku byla pozorována u 29 obézních žen s normálním nebo mírně vysokým krevním tlakem. BMI 36 +/- 2,6 kg / m², průměrný věk byl 40 let.

Podrobné informace, tabulky a grafy z výzkumu jsou popsány ve speciálním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Příručka pro lékaře.

Metabolický syndrom

Pojem metabolický syndrom (MS) pod sebe zahrnuje více neinfekčních nemocí. Tyto nemoci a přítomnost metabolického syndromu s sebou přináší riziko předčasného úmrtí. MS představuje souhrn následujících symptomů: vysoký krevní tlak, viscerální tuk, zvýšenou hladinu cukru v krvi, zvýšenou hladinu triglyceridů.

 • Efekty velmi nízkokalorické diety (VLCD) na metabolický syndrom

V následujícím výzkumu byli pacienti vybráni podle různých kritérií, z pěti kritérií alespoň tři museli splňovat: obvod pasu více než 94 cm u mužů a více než 80 cm u žen, triglyceridy v krvi 1,7 mmol / l nebo více, nízká hladina HDL cholesterolu – u mužů méně než 1,3 mmol/l a u žen méně než 1 mmol/l, glukóza v krvi 5,6 mmol/l a více a krevní tlak vyšší než 130/85 mmHg. Šance výskytu MS je přímo úměrná s obezitou. Základní podmínkou pro úspěšnou léčbu metabolického syndromu byla redukce váhy za předpokladu, že byly všechny hodnoty naměřených symptonů způsobující MS sníženy. Aby byly výsledky úspěšné, cílem byla redukce tělesné váhy u každého jedince alespoň o 10%.

Podrobné antropometrické údaje z výzkumu znázorněny v grafech, výsledné hodnoty různých parametrů (průměrná redukce, průměrná hodnota zmenšení obvodu, systolický a diastolický krevní tlak, celkový cholesterol, triglyceridy, glukóza, inzulin, HOMA, OGIS) a závěrečnou zprávu (jak se snížil celkový počet příznaků MS u zkoumaného vzorku pacientů) jsou popsány ve speciálním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Příručka pro lékaře.

Osteoartritida, osteoporóza

Osteoartritida je degenerativní onemocnění, kterému se dá předejít redukováním počtu rizikových faktorů spojených s obezitou.

Při osteoporóze jde o onemocnění látkové výměny kostní tkáně, snižuje se kvalita kostí a ubývá kostní hmota, klesá i pružnost a pevnost kostí, čímž se zvyšuje pravděpodobnost zlomenin i při nejmenší námaze. Do této kategorie jednoznačně patří i další nemoci kloubů, kosterního a svalového systému, jejichž průběh se v důsledku nadváhy a obezity zhoršuje.

 • Osteoartritida

Ve výzkumu na osteoartritidu byly studovány různé stupně nadváhy, obezity a věk – jako rizikové faktory.

Předmětem tohoto studia bylo zkoumání věku a tělesné hmotnosti v souvislosti s osteoartritidou. Bylo předpokládané, že lidé s nadváhou mají větší pravděpodobnost že budou trpět osteoartritidou a bolestmi kyčelního kloubu, jak lidé s normální hmotností. Předpokládalo se také, že výskyt infekcí po operaci osteoartritidy může také záviset na hmotnosti.

Každý pacient byl v posledním stadiu onemocnění a musel podstoupit operaci. Ve statistice se ocitlo 1021 pacientů. Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 23 – 94 let.

 • Vliv velmi nízkokalorické diety (VLCD) na metabolismus kostí

Druhého výzkumu se zúčastnilo 30 obézních žen, které podstoupily VLCD dietu s 800 mg vápníkem a se zvýšenou denní dávkou vitaminu D. Vliv terapie na metabolickou aktivitu kosti byl sledován pomocí následujících parametrů:

osteokalcin, beta-CTx a hladina PTH (parathormonu) v krvi pomocí metody Elecsys, na začátku a na konci programu. Byly stanoveny hodnoty ionizovaného vápníku s analyzátorem AVL.

Podrobné údaje z výzkumů, grafy, výsledky a statistiky, kde byly pozorovány následující parametry osteoartritidy:  postižení levé a pravé strany, zákrok (počet), unilaterální výměna kloubu, dvoustranná výměna, výměna protézy, odstranění protézy, úprava protézy, přemístění protézy, BMI ( kg / m²) nebo parametry osteoporózy jsou popsány ve speciálním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Příručka pro lékaře.

Neurologická onemocnění a epilepsie

Pod neurologickými onemocněními rozumíme primárně onemocnění centrálního nervového systému a periferních nervů. Obor neurologie však v sobě zahrnuje bezpočet onemocnění, nejen nervového systému, ale i vertebrogenního, pohybového, duševního systému a jiné.

Přestože se ketogenní dieta stala v minulosti méně populární po objevení různých léků na trhu proti epilepsii, jako difenylhydantoin a fenolbarbital, v poslední době se uskutečnilo mnoho výzkumů na účinnost ketogenních diet (např. při epilepsii, metabolických poruchách), které znovu potvrdily pozitivní účinky na tato onemocnění.

Ketogenní diety upravují v mozku metabolismus energie, což vede ke změnám ve velikosti buněk (nervové a gliové), čímž se sníží jejich dráždivost a modifikuje se synaptická transmise. Tento jev je doprovázen změnami v cirkulaci faktorů jako neuromodulátory, které mají schopnost regulovat centrální nervový systém a upravují extracelulární prostředí mozku. To má za následek sníženou mozkovou dráždivost.

Vliv VLCD a LCD diet na následující neurologické onemocnění:

 • GLUT 1 transportér

Syndrom GLUT1 je porucha mozkového energetického metabolismu vyvolána sníženou GLUT 1 transportovanou glukózou do mozku. GLUT1 porucha je charakterizována infantilní epileptickou encefalopatií, mentální poruchou, zpomaleným růstem hlavy, mikrocefalií, nekoordinací, křečovitostí.

 • Porucha PDHC

Mitochondriální PDHC katalyzuje nejdůležitější část aerobní glukózové oxidace a je tvořena 3 enzymatickými podjednotky: pyruvátdehydrogenázou (E1), dihydrolipoamidtransacetylázou (E2) a dihydrolipoamiddehydrogenázou (E3).

 • Mitochondriální porucha

Už dříve bylo prokázáno, že ketogenní diety zvyšují funkčnost a biogenézu mitochondrií. Během krátkodobé diety mozek promění poměr glukózy a ketonů na 70:30 a výsledek dlouhodobé diety je přeměněna hodnota na 30:70. Během ketogenní diety mozek využívá ketony jako hlavní zdroj, přičemž tento proces redukuje oxidativní stres a zvýší počet antioxidačních enzymů.

 • Jiné metabolické poruchy

Význam ketogenních diet byl prokázán i při jiných zřídka se vyskytujících poruchách. Jedna z nich je porucha fosfofruktokinázy. Fosfofruktokináza je velmi důležitým enzymem účastnící se v glykolýze, kde přemění fruktózu-6-fosfát na fruktózu-1,6-bisfosfát.

Používání ketogenní diety při epilepsii

V této souvislosti se uskutečnilo velké množství testů, při nichž se zjistilo, že ketogenní dieta se používá k léčbě syndromů epilepsie. V nedávné době byly zrealizovány výzkumy na Dravetovej syndrom a myoklonickou astatickou epilepsii (MAE).

 • Dravetovej syndrom (DS)

DS je infantilní epilepsie. Na počátku vývoje můžeme pozorovat normální růst, ale kolem 1 roku se objevují záchvaty doprovázeny horečnatými stavy. Pacienti mají různé typy záchvatů: ložiskové (fokální), myoklonické nebo malé. Mezi symptomy patří: ataxie, zpomalený vývoj. Je to geneticky podmíněná choroba, která se vyznačuje poškozením v genech SCN1, SCN2A, SCN9A a GABRG2.

První velký výzkum byl zrealizován na Dravetovej syndrom v roce 2005.

 • MAE

MAE jako první charakterizoval Doose a jeho kolektiv v roce 1970. Je charakterizována jako kombinace následujících záchvatů: myoklonický, myoklonicko-atonický, atonický. V nejčastějších případech se vyžaduje medicínská léčba.

 POUŽITÍ ketogenní diety PŘI JINÝCH neurologických onemocněních:

 • Ketogenní dieta a Alzheimerova choroba

Největším patologickým mechanismem Alzheimerovy choroby je neurální degenerace s akumulací abnormálních buněčných produktů, jako fibrilárne plaky a spleti. Nejnovější výzkumy ukazují, že homeostáza mitochondrií je důležitou patologickou součástí nemoci Alzheimer.

 • Ketogenní dieta a Parkinsonova choroba

Patogeneze Parkinsonovy nemoci zahrnuje excitotoxickou degeneraci dopaminergních neuronů nacházejících se v šedé hmotě která má za následek ztuhlost a zhoršení pohybu,třes, narušení rovnováhy. Nedostatek dopaminu má za následek zhoršenou schopnost ovládat tělo. Příznaky Parkinsona jsou tak z velké části spojené se ztrátou motoriky a celkové pohyblivosti pacienta. S postupným rozvinutím choroby se také začínají objevovat další problémy, ať už psychické (deprese, úzkosti) nebo kognitivní (demence).

Podrobné informace týkající se výzkumů spojených s poruchou GLUT 1 transportéru, s poruchou PDHC, mitochondriální poruchou, Dravetovej syndromem, MAE, Parkinsonovou nebo Alzheimerovou chorobou jsou popsány ve speciálním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Příručka pro lékaře.

Onkologická onemocnění

Výrazná nadváha je jedním z rizikových faktorů zvýšeného výskytu různých druhů onkologických onemocnění. Důkazy o tom, že obezita významným způsobem zvyšuje riziko a v mnohých prípadech může být i příčinou několika zhoubných nádorů, je proto důležitým faktorem prevence rakoviny.

 • Vliv velmi nízkokalorické diety na organismus postmenopauzálních žen

Estrogeny a androgeny jsou většinou v obezitě zvýšené a jsou také spojeny s výskytem rakoviny prsu. Před tímto případem se ještě nikdo nezabýval tím, jaký vliv má hubnutí s VLCD dietou na tyto biomarkery. Ve výzkumu vědci zkombinovali dietu VLCD a sport a pozorovali pohlavní hormony u obézních žen po menopauze.

Podrobné výsledky, grafy, přesné údaje a srovnání výzkumů jsou popsány ve speciálním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Příručka pro lékaře.

Gynekologická onemocnění

Do této kategorie onemocnění jednoznačně patří poruchy menstruačního cyklu, neplodnost, komplikace v těhotenství a při porodu. Obezita častěji vede k vynechávání menstruace a k poruchám plodnosti – k sterilitě a subfertilitě. Způsobuje to zejména vysoká hladina inzulínu a také látky vylučované tukovou tkání. Obézní ženy mají i horší výsledky při umělém oplodnění a u těchto žen se častěji vyskytují gynekologické záněty a mykózy. Obezita je rizikovým faktorem tzv. syndromu polycystických ovarií, který se projevuje nadměrným ochlupením, přibíráním tuku v oblasti břicha a je častou příčinou neplodnosti. Nadváha přispívá i ke zhoršování obtíží s únikem moči.

 • Vliv ketogenní VLCD diety NutriFood na syndrom polycistických vaječníků

Nejdůležitější výzkum byl připraven na syndrom polycystických vaječníků (PCOS), který je nejčastěji se vyskytující endokrinologické onemocnění tykající se ženy neproduktivního věku, které úzce souvisí s obezitou, hyperinzulinémii a inzulínovou rezistencí.

Některé výzkumy nám již ukázaly pokles inzulínové rezistence díky VLCD. Tento výzkum je ale zaměřen na endokrinologické, gynekologické a metabolické efekty velmi nízkokalorické ketogenní diety. Program trval 6 měsíců, přičemž byly pozorovány následující parametry: váha, cholesterol celkový, HDL, LDL, glukóza, HbgA1c, inzulín, testosteron, volný testosteron, LH/FSH, otěhotnění, vypadávání vlasů, pravidelnost menstruačního cyklu.

Podrobné výsledky výzkumu, přesné údaje označující, jaké bylo procento hormonů a hladina testosteronu v krvi jsou popsány ve speciálním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Příručka pro lékaře.

Diabetes mellitus typu 2

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace žije na světě téměř 200 milionů diabetiků, přičemž tento počet by se měl do roku 2030 zdvojnásobit. Alarmující jsou však i další čísla: polovina evropské populace má nadváhu nebo je obézní a přibližně 7 % trpí diabetem.

 • Efekty velmi nízkokalorické diety na diabetes mellitus typu 2

Na tuto problematiku byl zrealizován výzkum za účasti 30 pacientů trpících diabetem typu 2. Po vstupním vyšetření podstoupili 8týdenní velmi nízkokalorickou dietu, která se skládala z 3 proteinových nápojů a ze zeleniny s nízkým obsahem škrobu. Následovaly další testy a účastníci dodržovali základní stravovací pravidla dalších 6 měsíců. Po této době vědci vyšetřili, jestli se hladina glukózy v krvi změnila.

Následně byly pozorovány následující hodnoty:

 • průměrná hladina glukózy v krvi,
 • hodnota HbA1c,
 • inzulínová citlivost – hodnoty citlivosti těla na efekty inzulínu, nízká inzulínová citlivost je spojena s diabetem,
 • produkce glukózy – nadprodukce glukózy je znakem diabetu,
 • schopnost beta buněk produkovat inzulín ve slinivce břišní – nízká produkce je také spojena s diabetem,
 • hodnoty tuku v játrech, pankreatu a celkově v těle.

 Výzkumy potvrdily pozitivní vliv léčebných redukčních programů VLCD na zdravotní stav pacientů. U všech došlo k viditelnému zlepšení výsledků. Podrobné informace, tabulky, grafy a závěrečné zprávy výzkumu jsou popsány ve speciálním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Příručka pro lékaře.

Léčba dětské obezity

Počet obézních dětí se rok od roku neustále zvyšuje a má epidemický charakter šíření, v důsledku čehož se u nich vyskytují vážné fyzické a psychické onemocnění, zvyšuje se riziko onemocnění a úmrtí v mladším věku. Jak uvádí Evropská charta boje proti obezitě, obezita představuje jednu z nejzávažnějších výzev pro veřejné zdravotnictví v Evropském regionu WHO. Výskyt obezity se za poslední dvě desetiletí zvýšil trojnásobně. Polovina ze všech dospělých a každé páté dítě v Evropském regionu WHO ma nadváhu. Z nich je jedna třetina již obézních a tento poměr se rychle zvyšuje.

 • Efekty ketogenních diet s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem tuku v léčbě dospívajících se zkoumáním: složení těla, krevních komponentů a spánkové apnoe

Pozorování vlivu VLCD ketogenní diety při léčbě obézních dospívajících jedinců, kteří splňovali kritérium, že jejich počáteční hmotnost byla větší než 200% ideální hmotnosti. Výzkumu se zúčastnilo 6 dospívajících osob od 12 do 15 let a trval 8 týdnů. Po 8 týdnech program ještě neskončil a pokračoval 12 týdnů, ale už s přidaným pevným bílkovinným jídlem.

 • Ketogenní velmi nízkokalorická dieta (VLCD) jako léčba pro děti s NIDDM (non-inzulindependentním diabetes mellitus)

Trvalá c-peptidová produkce a autoprotilátky proti buňkám ostrůvků / ICA / byly zaznamenány v poslední době ve zvýšené míře v různých populacích. Inzulín je často nezbytnou částí terapií, ale v dnešní době existují i ​​jiné typy léčby NIDDM.

Trvalá inzulínová terapie má svá rizika jako například přibírání kilogramů nebo inzulínová rezistence.

Existují výsledky testu ketogenní diety VLCD při léčbě 10 dětí (průměrný věk 13,9 let). Pacienti byli v klinickém výzkumném centru 3 – 5 dní a konzumovali 700 – 800 kcal, druhou část diety drželi doma.

Podrobné výsledky, které přinesly výzkumy při léčbě dětské obezity, spánkové apnoe a NIDDM jsou popsány ve speciálním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Příručka pro lékaře.

Kožní onemocnění

Obézní lidé trpí častěji ekzémy a mykózami jako běžná populace. Kožní onemocnění se vyskytují především na místech, kde dochází k hromadění vlhkosti a tvorbě opruzenin. Nadváha je spojena i s kosmetickými problémy, především celulitidou a striemi. Často vyskytující se kožní onemocnění u obézních lidí je i psoriáza.

Podrobné výsledky, které přinesly výzkumy při léčbě lupénky a dalších nejčastěji se vyskytujících kožních onemocnění souvisejících s obezitou, jsou popsány ve speciálním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Příručka pro lékaře.

Klinické studie a výsledky z lékařské praxe jednoznačně dokazují zlepšení výsledků a celkového zdravotního stavu pacientů, kteří absolvovali redukčné programy NutriFood (VLCD a LCD). V některých případech, jako ukazují výzkumy, dochází k úplnému vyléčení a odstranění zdravotních problémů a pacienti zůstávají bez medikamentózní léčby.

WordPress Image Lightbox Plugin
error: Content is protected !!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH