Doporučení lékařů

JZEM3929

MUDr. Katarína Černá, MHA, MPH, MBA

diabetolog, internista, medicínský odborný garant NUTRI FOOD PLAN pro SR, Univerzitná nemocnica Bratislava

Diabetes mellitus neboli lidově řečeno i “cukrovka” je hormonální onemocnění, které se projevuje jako hyperglykémie, tedy zvýšená hladina glukózy v krvi a porucha metabolismu sacharidů v lidském těle. Existuje několik typů diabetu. Pro starší pacienty, ale i pro obézní lidi je však typický Diabetes mellitus II. typu. Propojenost cukrovky a obezity se stále více prohlubuje a s touto souvislostí při diagnostice onemocnění se setkávám mnohem častěji než v minulosti. Jednou z rad, které dávám svým pacientům, je právě redukce hmotnosti a tedy jedno z možných řešení, jak upravit váhu a zlepšit zdravotní stav. Pro diabetiky to však není jednoduché s ohledem na jejich stravovací návyky a již tak omezený stravovací režim. Osvědčenou možností jak eliminovat již vzniklé onemocnění je redukce hmotnosti pomocí nutričně vyvážených redukčních programů NUTRI FOOD PLAN, které plnohodnotně nahrazují celodenní stravu. Dietní programy jsem sama vyzkoušela, a protože hubnutí probíhá pod neustálým odborným dohledem lékaře nebo certifikovaných nutričních poradců, doporučuji je svým pacientům. Tento způsob hubnutí je určitě bezpečnější než jakákoli jiná metoda redukce hmotnosti a různé domácí a často nutričně nevyvážené formy diety.

MUDr. Filip Černoch

prim. MUDr. Filip Černoch

primář oddělení plastické chirurgie Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno, medicínský odborný garant NUTRI FOOD PLAN pro ČR

Jako plastický chirurg se často setkávám s pacienty s přáním rychlého zhubnutí, nejčastěji pomocí liposukce.  Tato metoda však  není cestou ke snížení hmotnosti. Bodyconturing umožňuje upravit nadbytky podkoží nebo vyřešit povolenou kůži po zhubnutí. Skutečný přínos snížené tělesné hmotnosti, zejména snížení rizika civilizačních chorob spojených s obezitou liposukce nepřináší. Proto své pacienty odkazuji nutričnímu poradci. Jsem příznivec kombinace zvýšení pohybu a dietních opatření. Na programu NUTRI FOOD PLAN oceňuji jeho efektivitu a  vyváženou náhradu stravy, která nezpůsobuje úbytek svalové hmoty a umožňuje dietu zkombinovat se sportovní aktivitou. Na naší klinice se často setkávám s pacienty po výrazném snížení hmotnosti. A vím, že pacient, který dokázal zhubnout  10, ale také třeba 100kg, již ukázal svoji zodpovědnost  a pevnou vůli. Nejlepší spolupráce je s pacienty, kteří bodyconturing berou jako odměnu po úspěšném zhubnutí. A mám radost, když jim mohu pomoci k postavě, která byla jejich cílem, když začali s dietním programem. Dokonce již i zdravotní pojišťovny v České republice zohledňují zodpovědnost pacientů a jedním kriterií schválení úhrady operace ke zmenšení prsou je BMI pod 30.

1303ad96-c555-46f2-9d9d-02d0c4a90837

MUDr. Sofia Malchárková, MBA

radiolog, FNsP Bratislava

Civilizačních onemocnění v Čechách a na Slovensku každoročně přibývá a boj s nimi není vůbec jednoduchý. Z mé několikaleté praxe však mohu potvrdit, že řadě zdravotních problémů a komplikací je možné úspěšně předcházet a to nejen změnou životního stylu, ale i úpravou stravovacích návyků. Mnozí lidé však v sobě nenachází pevnou vůli a samozřejmě i dnešní uspěchaná doba nám nedovoluje stravovat se podle vzorů a doporučení mnoha nutričních a výživových poradců. Proto je otázka nadváhy a obezity stále častěji komunikovaným tématem a to nejen v České republice. Na léčebných redukčních programech NUTRI FOOD PLAN oceňuji, že prostřednictvím programu “working” mysleli i na lidi, kteří kvůli časové tísni a pracovní zaneprázdněnosti nemají možnost dodržovat pravidelný stravovací režim. A právě díky tomuto programu si mohou zajistit komplexní přísun vitamínů, minerálů a všech potřebných látek na denní bázi a podpořit tak vlastní zdravou životosprávu. Sama jsem jeden z programu NUTRI FOOD PLAN  (detoxikační program) vyzkoušela a pro jeho úspěšnost se k němu minimálně dvakrát do roka vracím. Doporučuji všem, i těm, kde se právě nechystají hubnout.

Ivan-busta 5

Ing. Ivan Mach, CSc.

Zakladatel a prezident Aliance výživových poradců ČR, soudní znalec v oblasti výživy

Na Českém i Slovenském trhu se tzv. diety či koncepty Zvláštní výživy doslova předbíhají. A lidé často hazardují se svým zdravím, protože mnohdy ani nevědí, jak daná dieta či samotné produkty fungují a zda jsou pro ně vůbec vhodné. Tyto diety jednoznačně patří do rukou certifikovaným odborníkům na výživu s přihlédnutím ke komplexnímu zdravotnímu profilu klienta. Výživový poradce na základě individuálních potřeb klienta, jeho zdravotního stavu a podrobné diagnostiky /analýzy těla/ klientovi nebo pacientovi sestaví funkční stravovací plán, v případě hubnutí redukční program, do kterého zařadí vhodné (nízkoenergetické a nízkosacharidové) potraviny. Pokud se už rozhodnete držet jakoukoliv dietu, ověřte si v zájmu Vašeho zdraví (To je na prvním místě!), zda je vyvážená a zda obsahuje potřebné mikroživiny – tedy tělu potřebné látky jako jsou: vitamíny, minerální látky, nezbytné mastné kyseliny a stopové prvky a to v dostatečném množství! Pouze tak může být Vaše hubnutí nebo jiné požadované změny bezpečné a Vašemu zdraví prospěšné.

Cibikova

MUDr. Martina Cibíková

internista, interná ambulancia – Poliklinika ProCare

S interním vyšetřením a tedy i se mnou jako lékařkou internistkou se lidé setkávají při velké většině onemocnění. Na interní vyšetření lidé přicházejí v případě prevence, ale i před operačními zákroky na předoperační vyšetření. V tomto případě jsou důvodem jejich návštěvy v ambulanci internisty zdravotní problémy, tzv. civilizační onemocnění, které většinou vznikají jako důsledek jejich nadváhy či obezity.  Z praxe vidím, že v některých případech by se dalo mnohým operačním zákrokům předejít, kdyby si lidé více hlídali stravování a trochu více se hýbali. Bohužel dnes stále častěji lidé podléhají stravovacím zlozvykům a tím pak dochází u nich k nekontrolovanému nabírání hmotnosti, přičemž zbavit se nějakých kil navíc je již pak velmi složité. Za ověřenou a skutečně účinnou metodu redukce hmotnosti považuji takovou metodu, při které na redukci dohlíží kvalifikovaný odborník. Ten na základě vyšetření s přihlédnutím na zdravotní stav Vám připraví nutričně vyvážený redukční program, který musí splňovat všechny kritéria pro plnohodnotnou náhradu stravy. Sama mám velmi dobrou zkušenost s redukčními a výživovými programy NUTRI FOOD PLAN, které jsou variabilní, velmi účinné a hlavně ověřené v lékařské praxi, proto je svým pacientům doporučuji nejen kvůli redukci váhy, ale především k zlepšení jejich zdraví.

JZEM7807_u (1)

PhDr. Iveta Nemcová, MBA

Zakladatelka a prezidentka Aliance výživových poradců SR,
Odborný garant rekvalifikace výživových poradců pro redukční a výživové programy NUTRI FOOD PLAN

V případě, že se mám vyjádřit ke konkrétní značce v oblasti výživy nebo se dokonce podepsat pod kvalifikovanou odbornost jejich členů, musím si být na 100% jistá a přesvědčená o její důvěruhodnosti a bezpečnosti s ohledem na zdraví všech lidí. Všudypřítomný dostatek jídla a minimum pohybu nahrávají smutné skutečnosti – obrovskému nárustu nadváhy a obezity nejen u dospělé populace, ale i dětí. Každý čtvrtý Slovák a Slovenka je obézní! Na redukčních a výživových programech NUTRI FOOD PLAN proto oceňuji, že primárně nejde o prodej produktů, ale o odborné výživové poradenství, které je poskytováno lidem prostřednictvím kvalifikovaných výživových poradců a zároveň členů Aliance výživových poradců Slovenska (AVP SR). Výživové poradenství je dnes velmi přínosnou a lákavou profesí, která se dotýká naší nejdůležitější hodnoty – našeho zdraví. Proto je velmi důležité, aby měl každý výživový poradce dostatečné znalosti nejen v oblasti výživy, ale také v oblasti fyziologie člověka, preventivní medicíně a ostatních příbuzných oborech. S ohledem na tento fakt, jako zakladatelka a prezidentka Aliance výživových poradců Slovenska, oceňuji právě práci a profesionální odbornost výživových poradců NUTRI FOOD PLAN. Stát se výživovým poradcem se může zdát někomu velmi jednoduché. Uděláte si kurz a máte pocit, že můžete pomáhat. Absolvováním jakéhokoliv studia v oblasti výživy však nic nekončí. Každý výživový poradce se musí neustále vzdělávat, zajímat se o daný obor, sledovat aktuální informace a novinky, navštěvovat odborné semináře, kurzy, konference apod., aby mohl tyto získané vědomosti a poznatky předávat dál v praxi svým klientům.

DSC_3468

MUDr. Lenka Hošková

Praktický lékař, Poliklinika Hradec Králové

Kardiovaskulární onemocnění patří svým výskytem mezi ta nejvýznamnější. Jedná se především o akutní infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu a postižení končetinových tepen. Jedním z mnoha rizikových faktorů je právě obezita a nadváha, jejichž prevalence ve vyspělých evropských státech v posledních letech neustále stoupá. U obézních pacientů je tedy žádoucí redukovat hmotnost právě pro snížení rizika rozvoje těchto onemocnění. Ještě mnohem zásadnější je ale dosahovat optimální váhy u pacientů s již existujícími onemocněními, např. u pacientů s vysokým krevním tlakem, po proběhlém infarktu myokardu, se srdečním selháváním, u diabetiků či u pacientů, kteří trpí chronickými bolestmi nosných kloubů a zad. S takovými nemocnými se ve své praxi denně setkávám.  Je celá řada možností jak obezitu účinně léčit, nicméně tím klíčovým momentem je samotné rozhodnutí pacienta svojí hmotnost redukovat.  K tomu potřebuje správnou motivaci, řadu informací a odborně vedený dohled i s psychickou podporou. Díky kvalifikovaným nutričním terapeutům a spolehlivě účinným, vyváženým, bezpečným a cenově přijatelným redukčním programům NUTRI FOOD PLAN lze dosáhnout požadovaného a dlouhodobého výsledku.

Obrázok7-2

MUDr. Silvia Ožvoldíkova, MPH, MBA, PhD.

Praktický lékař, ambulance Šaštín – Stráže

Jsem přesvědčena, že už v ambulanci praktického lékaře je možné předcházet obezitě a tedy civilizačním onemocněním, které vznikají právě v důsledku obezity a nadváhy. Po vyloučení možných onemocnění, jakými jsou například onemocnění štítné žlázy nebo diabetes mellitus, resp. léčba těchto onemocnění, která může vést k neúměrnému narůstání tělesné hmotnosti, dokáže i praktický lékař odhalit, že zdravotní problém u pacienta vyplývá z jeho obezity či nadváhy. Svým pacientům se snažím vysvětlit a naučit je zásadám zdravého životního stylu a upozorňuji je na důležitost pravidelného stravování a pitného režimu a stejně tak výběr vhodné pohybové aktivity. Samozřejmě přihlížím i na další aspekty a rozdílné důvody, které vedou k přibírání váhy zvláště u mužů a žen především po porodu či žen po čtyřicítce, anebo v období menopauze. Úloha praktického lékaře v takových případech je klíčová, protože už samotný praktický lékař dokáže definovat problém. Následně správnou edukací a doporučením vhodného způsobu redukce tělesné hmotnosti u svých pacientů může působit preventivně a tím předcházet různým civilizačním onemocněním vznikajících v důsledku obezity.

lubica-ticha

MUDr. Ľubica Tichá, PhD

dětský endokrinolog,  FNsP Bratislava Kramáre

Nadváha a obezita již dávno nejsou jen estetickým problémem. Představují závažný handicap, který se výrazně odráží v kvalitě zdraví každého člověka. Na vzniku sekundární obezity se podílejí onemocnění, mezi které patří i poruchy endokrinních žláz. Souvislost endokrinních onemocnění a obezity je tedy více než značný. V některých případech se dokonce nejedná přímo o obezitu či nadváhu, ale celkové metabolické poruchy, zažívací problémy či zvýšenou hladinu cholesterolu, různé alergie a intolerance a jiné nemoci, které si vyžadují změnu stravovacích a dietních návyků. Podle posledních statistik se řadí ČR mezi státy s největším výskytem obezity. Ta mnohokrát vzniká již od útlého dětství a to i z důvodu nesprávných stravovacích návyků, které děti získávají od svých rodičů. Osobně se setkávám s dětskými pacienty, přičemž vyskytující se endokrinologické onemocnění u nich má často pozitivní rodinnou anamnézu. Na programech NUTRI FOOD PLAN oceňuji hlavně individuální přístup ke každému jednomu pacientovi a redukci hmotnosti pod dohledem certifikovaných odborníků, kteří se zaměřují rovněž na prevenci a léčbu dětské obezity.

fullsizerender

MUDr. Dagmar Randová

radiolog, rádiologická klinika, FNsP Bratislava Kramáre

Jako lékařka radiodiagnostického oddělení se denně setkávám s pacienty s různými druhy diagnóz a mohu téměř s jistotou říci, že za mnohými civilizačními nemocemi, kterými trpí i moji pacienti, se skrývá právě obezita či nadváha. Způsobů, jak účinně zabojovat s tímto zdravotním problémem, není mnoho. V Čechách i na Slovensku je sice mnoho dietních metod, doplňků stravy či přípravků, které slibují rychlé hubnutí, ovšem dietních programů, které jsou povoleny a mohou se užívat jako plnohodnotná náhrada celodenní stravy, je velmi málo. Osobně mám dobrou zkušenost s léčebnými programy NUTRI FOOD PLAN, které zajišťují pravidelný a kontrolovaný příjem potřebných makro živin a mikro živin a obsahují doporučenou denní dávku vitamínů, minerálů, stopových prvků a aminokyselin, proto jsou bezpečné, účinné a navíc velmi chutné. Jde o léty ověřený způsob redukce hmotnosti pomocí VLCD programů, které jsou poskytovány pouze pod pravidelným odborným dohledem. A právě profesionální dohled odborníka považuji při redukčních dietách ze zdravotního důvodu za velmi důležitý.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MUDr. Mária Karovičová

plastický chirurg

Každý úbytek kilogramu, který nosíme navíc, znamená pro naše tělo zdravou změnu. Ve své praxi se jako plastický chirurg často setkávám s případy, kde tuková tkáň pacienta zůstává odolná proti dietám a intenzivnímu cvičení, jako je to v oblasti vnějších a vnitřních stehen, vnitřních kolen, podbřišku, paží, podbradku a dalších kritických lokalitách. V takových případech je odborný chirurgický zákrok nezbytný. Invazivní liposukce však není metoda na zhubnutí, ale je to metoda bodycontouringu – tvarování postavy. Ve většině případech proto pacientům nejdříve doporučuji zredukovat váhu přirozenou cestou, tzn. změnit stravovací návyky a zařadit pohyb. Osvědčenou léčebnou metodou jsou redukční programy NUTRI FOOD PLAN, se kterými pacienti u nás dosahují vynikajících výsledků.

lekari_greskova

MUDr. Katarína Greksová

gynekolog

Během celé praxe jako gynekolog – porodník, se snažím zdůrazňovat pacientkám všechna rizika obezity, především však to, jaké komplikace a zdravotní problémy jim může obezita způsobit, od kardiovaskulárních onemocnění, diabetu II. typu, onemocnění pohybového aparátu, neplodnost. Jednoznačně byl prokázán i vliv zejména abdominální obezity na vznik karcinomu endometria. Obezita u mladých žen souvisí i se syndromem polycystických vaječníků, který jde ruku v ruce se sterilitou. Na základě velmi dobré a vlastní zkušenosti doporučuji redukční a výživové programy NUTRI FOOD PLAN i svým pacientkám a kamarádkám, které si už neví rady se svým tělem nebo je trápí různá civilizační onemocnění. Nutričně vyvážené programy jsou vědecky testovány a také lékaři v zahraničí je pro vynikající výsledky u obézních pacientů doporučují.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MUDr. Mária Dudáková

ortoped, Národný onkologický ústav Bratislava

Jsem lékařka – ortopedka, praxi vykonávám 42 let, nejprve na klinice, poté, co ještě i nyní v terénu – na ortopedické ambulanci. Během celé praxe zdůrazňuji pacientům vliv nadváhy na poškození váhonosných kloubů a páteře. Sama jsem za posledních deset let přibrala cca 15kg, co se okamžitě projevilo na mém zdravotním stavu. Začali mě bolet klouby, páteř a těžší jsem se pohybovala. Pomoc jsem si našla na internetu, kde jsem si podrobně nastudovala o léčebných programech NUTRI FOOD PLAN. Po téměř třech měsících užívání nízkokalorických potravin v programu PLUS jsem se dostala na původní váhu a podstatně lépe se dnes cítím. Proto na základě vlastní zkušenosti doporučuji dietní programy NUTRI FOOD PLAN i svým pacientům.

lekari_ledererova

MUDr. Nikoleta Ledererová

súkromná urologická ordinácia, Zvolen

Během své lékařské praxe se setkávám s pacienty, kteří neřeší primárně jen urologický problém, ale mnohokrát je trápí několik druhů onemocnění. V mnoha případech jde o civilizační onemocnění, které mají přímý vztah s obezitou. Přiznám se, že i já jsem řešila nějaké to kilo navíc a osobně jsem vyzkoušela redukční program NUTRI FOOD PLAN. Nejlepším pozitivem této diety je super rychlý efekt. V průběhu redukce si osvojíte nové stravovací návyky, naučíte se hlídat si pitný režim, jaké si vybírat vhodné potraviny do Vašeho jídelníčku a naopak jaké nevhodné potraviny do něj nezařazovat a hlavně pochopíte, jak se musíte z lásky ke svému novému tělu střídměji stravovat a trochu hýbat. Všem držím palce, aby vytrvali, protože výsledky jsou vynikající.

WordPress Image Lightbox Plugin
error: Content is protected !!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH