Odporúčania lekárov

JZEM3929

MUDr. Katarína Černá, MHA, MPH, MBA

diabetológ, internista, medicínsky odborný garant NUTRI FOOD PLAN pre SR, Univerzitná nemocnica Bratislava

Diabetes mellitus alebo ľudovo povedané aj „cukrovka“ je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje ako hyperglykémia, teda zvýšenou hladinou glukózy v krvi a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele. Existuje niekoľko typov cukrovky. II. typ diabetes mellitus je však typický pre starších pacientov, ale aj pre obéznych ľudí. Prepojenosť cukrovky a obezity sa čoraz viac prehlbuje a s touto súvislosťou pri diagnostike ochorenia sa stretávam oveľa častejšie ako kedysi. Jednou z rád, ktoré dávam svojim pacientom je práve redukcia hmotnosti a teda jedna z možných riešení ich zdravotného problému. Nie je to však jednoduché, hlavne, keď ich stravovacie návyky a režim je už aj tak dosť obmedzený. Osvedčenou možnosťou, ako sa zbaviť niekoľkých kilogramov navyše, sú nutrične vyvážené redukčné programy NUTRI FOOD PLAN, ktoré plnohodnotne nahrádzajú celodennú stravu. Diétne programy som vyskúšala osobne a pretože chudnutie prebieha pod neustálym odborným dohľadom lekára alebo certifikovaných nutričných poradcov, odporúčam ich aj svojim pacientom. Tento spôsob chudnutia je preto bezpečnejší ako akákoľvek iná metóda redukcie hmotnosti a rôzne domáce a často nutrične nevyvážené formy diéty.

MUDr. Filip Černoch

prim. MUDr. Filip Černoch

primár oddelenia plastickej chirurgie Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice Brno, medicínsky odborný garant NUTRI FOOD PLAN pre ČR

Ako plastický chirurg sa často stretávam s pacientmi s prianím rýchleho schudnutia, najčastejšie pomocou liposukcie. Táto metóda však nie je cestou k zníženiu hmotnosti. Bodyconturing umožňuje upraviť nadbytky podkožia alebo vyriešiť uvoľnenú kožu po schudnutí. Skutočný prínos zníženej telesnej hmotnosti, najmä zníženie rizika civilizačných chorôb spojených s obezitou, liposukcia neprináša. Preto svojich pacientov odkazujem nutričnému poradcovi. Som priaznivec kombinácie zvýšenia pohybu a diétnych opatrení. Na programe NUTRI FOOD PLAN oceňujem jeho efektivitu a vyváženú náhradu stravy, ktorá nespôsobuje úbytok svalovej hmoty a umožňuje diétu skombinovať so športovou aktivitou. Na našej klinike sa často stretávam s pacientmi po výraznom znížení hmotnosti. A viem, že pacient, ktorý dokázal schudnúť 10, ale tiež aj 100 kg, už ukázal svoju zodpovednosť a pevnú vôľu. Najlepšia spolupráca je s pacientmi, ktorí bodyconturing berú ako odmenu po úspešnom schudnutí. A mám radosť, keď im môžem dopomôcť k postave, ktorá bola ich cieľom pred začatím diétneho programu. Dokonca už aj zdravotné poisťovne v Českej republike zohľadňujú zodpovednosť pacientov a jedným z kritérií na schválenie úhrady operácie k zmenšeniu pŕs je BMI pod 30.

1303ad96-c555-46f2-9d9d-02d0c4a90837

MUDr. Sofia Malchárková, MBA

rádiologička, FNsP Bratislava

Civilizačných ochorení na Slovensku každoročne pribúda a boj s nimi nie je vôbec jednoduchý. Z mojej niekoľkoročnej praxe však môžem potvrdiť, že množstvu zdravotných problémov a komplikácií je možné úspešne predchádzať a to nielen zmenou životného štýlu, ale aj úpravu stravovacích návykov. Veľa ľudí však v sebe nenachádza pevnú vôľu a samozrejme aj dnešná uponáhľaná doba nám nedovoľuje stravovať sa podľa vzorov a odporúčaní mnohých nutričných a výživových poradcov. Preto je otázka nadváhy a obezity čoraz častejšie komunikovanou témou a to nielen na Slovensku. Na liečebných redukčných programoch NUTRI FOOD PLAN oceňujem, že prostredníctvom programu „working“ mysleli aj na ľudí, ktorí kvôli časovej  tiesni a pracovnej zaneprázdnenosti nemajú možnosti dodržiavať pravidelný stravovací režim. A práve vďaka tomuto programu si môžu zabezpečiť komplexný prísun vitamínov, minerálov a všetkých potrebných látok na dennej báze a podporiť tak vlastnú zdravú životosprávu.

Ivan-busta 5

Ing. Ivan Mach, CSc.

Zakladateľ a prezident Aliancie výživových poradcov ČR, súdny znalec v oblasti výživy

Na Českém i Slovenském trhu se tzv. diety či koncepty zvláštní výživy doslova předbíhají. A lidé často hazardují se svým zdravím, protože mnohokrát ani nevědí, jak daná dieta či samotné produkty fungují a zda jsou pro ně vůbec vhodné. Tyto diety jednoznačně patří do rukou certifikovaným odborníkům na výživu s přihlédnutím ke komplexnímu zdravotnímu profilu klienta. Výživový poradce na základě individuálních potřeb klienta, jeho zdravotního stavu a podrobné diagnostiky/analýzy těla klientovi nebo pacientovi sestaví funkční stravovací plán a v případě hubnutí redukční program, do kterého zařadí vhodné (nízkoenergetické a nízkosacharidové) potraviny.  Pokud se už rozhodnete držet jakoukoliv dietu, ověřte si v zájmu Vašeho zdraví (To je na prvním místě!), zda je vyvážená a obsahuje potřebné mikroživiny – tedy telu potřebné látky jako jsou: vitamíny, minerální látky, nezbytné mastné kyseliny a stopové prvky a to v dostatečném množství! Pouze tak může být Vaše hubnutí nebo jiné požadované změny bezpečné a Vašemu zdraví prospěšné.

Cibikova

MUDr. Martina Cibíková

internistka, interná ambulancia – Poliklinika ProCare

S interným vyšetrením a teda aj so mnou ako lekárkou – internistkou sa ľudia stretávajú pri veľkej väčšine ochorení, pretože interné vyšetrenie sa vykonáva aj ako preventívne vyšetrenie, ale aj ako predoperačné vyšetrenie. V tom druhom prípade sa tak stretávam so svojimi pacientami už až vtedy, keď sú z nejakých príčin vyslaný na operačný zákrok. V niektorých prípadoch sa však týmto operačným zákrokom dalo predísť a týka sa to predovšetkým zdravotných problémov, ktoré vznikli v dôsledku civilizačného ochorenia spôsobeného obezitou. Ľudia dosť často podľahnú stravovacím zlozvykom a dochádza k nekontrolovanému naberaniu hmotnosti, pričom zbaviť sa nejakých kíl navyše je už potom veľmi zložité. Za overenú a skutočne účinnú metódu redukcie hmotnosti považujem metódu, pri ktorej na redukciu hmotnosti dohliada kvalifikovaný odborník, samozrejme v kombinácii s nutrične vyváženými programami určenými pre plnohodnotnú náhradu stravy. A keď sa k tomu pridá ešte sieť výživových poradcov po celom Slovensku, tak túto podmienku spĺňajú jedine redukčné a liečebné programy NUTRI FOOD PLAN, ktoré môžem jednoznačne odporučiť.

JZEM7807_u (1)

PhDr. Iveta Nemcová, MBA

zakladateľka a prezidentka Aliancie výživových poradcov SR,
odborný garant kvalifikácie výživových poradcov pre redukčné a výživové programy NUTRI FOOD PLAN

Ak už sa mám vyjadriť ku konkrétnej značke v oblasti výživy alebo sa podpísať pod kvalifikovanú odbornosť jej členov, musím si byť na 100 % istá a presvedčená o jej dôveryhodnosti a bezpečnosti s ohľadom na zdravie všetkých ľudí. Všadeprítomný dostatok jedla a minimum pohybu nahrávajú smutnému faktu – nadváha a obezita sa začína lavínovo šíriť. Každý štvrtý Slovák a Slovenka je obézny! Na redukčných a výživových programoch NUTRI FOOD PLAN preto oceňujem, že primárne nejde o predaj produktov, ale o kvalitné výživové poradenstvo, ktoré je odovzdávané ľuďom prostredníctvom kvalifikovaných výživových poradcov – členov Aliancie výživových poradcov Slovenska (AVP SR). Výživové poradenstvo je dnes veľmi prínosnou a lákavou profesiou, ktorá sa dotýka našej najdôležitejšej hodnoty – zdravia. Preto je veľmi dôležité, aby mal výživový poradca dostatočné vedomosti nielen v oblasti výživy, ale tiež v oblasti fyziológie človeka, preventívnej medicíne a v ostatných príbuzných oboroch. Vzhľadom na tento fakt,  ako zakladateľka a prezidentka Aliancie výživových poradcov Slovenska, oceňujem práve prácu a profesionálnu odbornosť výživových poradcov NUTRI FOOD PLAN. Stať sa výživovým poradcom sa môže zdať niekomu veľmi jednoduché. Urobíte si kurz a máte pocit, že môžete pomáhať. Absolvovaním akéhokoľvek štúdia v oblasti výživy však nič nekončí. Každý výživový poradca sa musí neustále vzdelávať, zaujímať sa o daný obor, sledovať aktuálne informácie a novinky, navštevovať odborné semináre, kurzy, konferencie a pod., aby mohol tieto získané vedomosti a poznatky odovzdávať ďalej – svojim klientom.

DSC_3468

MUDr. Lenka Hošková

Praktický lekár, Poliklinika Hradec Králové

Kardiovaskulárne ochorenia patria svojím výskytom medzi tie najvýznamnejšie. Jedná sa predovšetkým o akútny infarkt myokardu, cievnu mozgovú príhodu a postihnutie končatinových tepien. Jedným z množstva rizikových faktorov je práve obezita a nadváha, ich prevalencia vo vyspelých európskych štátoch v posledných rokoch neustále narastá. U obéznych pacientov je teda potrebné redukovať telesnú hmotnosť práve pre zníženie rizika rozvoja týchto ochorení. Ešte omnoho zásadnejšie je ale dosahovať optimálnu váhu u pacientov s už existujúcimi ochoreniami, napr. u pacientov s vysokým krvným tlakom, po prekonanom infarkte myokardu, so srdečným zlyhávaním, u diabetikov či u pacientov, ktorí trpia chronickými bolesťami nosných kĺbov a chrbta. S takýmito ochoreniami sa vo svojej praxi denne stretávam. Je celá rada možností ako obezitu účinne liečiť, avšak práve kľúčovým momentom je samotné rozhodnutie pacienta svoju hmotnosť redukovať.  K tomu potrebuje správnu motiváciu, celý rad dôležitých informácií a odborne vedený dohľad i s psychickou podporou. Vďaka kvalifikovaným výživový poradcom, nutričným terapeutom a spoľahlivo účinným, vyváženým, bezpečným a cenovo prijateľným redukčným programom NUTRI FOOD PLAN je možné dosiahnuť požadovaného a dlhodobého výsledku.

Obrázok7-2

MUDr. Silvia Ožvoldíková, MPH, MBA, PhD.

Praktický lekár, ambulancia Šaštín – Stráže

Som presvedčená, že už v ambulancii praktického lekára je možné predchádzať obezite a teda civilizačným ochoreniam, ktoré vznikajú v dôsledku obezity a nadváhy. Po vylúčení možných ochorení akými sú napríklad ochorenie štítnej žľazy alebo diabetes, resp. liečba týchto ochorení, ktorá môže viesť k neúmernému narastaniu telesnej hmotnosti, dokáže aj praktický lekár odhaliť, že zdravotný problém resp. ochorenie u pacienta vyplýva z jeho obezity či nadváhy. Svojím pacientom sa snažím vysvetliť a naučiť ich zásady zdravého životného štýlu a upozorňujem aj na dôležitosť pravidelnosti pri stravovaní a pitnom režime a rovnako tak výber vhodnej pohybovej aktivity. Samozrejme prihliadam aj na ďalšie aspekty a rozdielnosti dôvodov priberania zvlášť u mužov, žien po pôrode či žien po 40tke a v období menopauzy. Úloha praktického lekára v takýchto prípadoch je kľúčová, pretože už samotný praktický lekár dokáže definovať problém. Následne správnou edukáciou a odporúčaním vhodného spôsobu redukcie telesnej hmotnosti u svojich pacientov môže pôsobiť preventívne a predchádzať rôznym civilizačným ochoreniam, ktoré vznikajú vplyvom obezity. Pretože práve obezita môže byť spúšťačom alebo dôsledkom niektorých ochorení.

lubica-ticha

MUDr. Ľubica Tichá, PhD

detská endokrinologička, FNsP Bratislava Kramáre

Nadváha a obezita už dávno nie sú len estetickým problémom. Predstavujú závažný handicap, ktorý sa výrazne odzrkadľuje v kvalite zdravia človeka. Na vzniku sekundárnej obezity sa podieľajú ochorenia, medzi ktoré patria aj poruchy endokrinných žliaz. Súvis endokrinologických ochorení a obezity je teda viac ako značný. V niektorých prípadoch sa dokonca nejedná priamo o obezitu či nadváhu, ale celkové metabolické poruchy, zažívacie problémy či zvýšenú hladinu cholesterolu, rôzne alergie a intolerancie a iné choroby, ktoré si vyžadujú zmenu stravovacích a diétnych návykov. Podľa posledných štatistík patrí Slovensko medzi štáty s najväčším výskytom obezity. Tá veľa krát vzniká už od útleho detstva a to aj z dôvodu nesprávnych stravovacích návykov, ktoré deti získavajú od svojich rodičov. Osobne sa stretávam s detskými pacientami, pričom vyskytujúce sa endokrinologické ochorenie u nich má často pozitívnu rodinnú anamnézu. Na programoch NUTRI FOOD oceňujem hlavne individuálny prístup ku každému jednému pacientovi, redukciu hmotnosti pod dohľadom certifikovaných odborníkov, ako aj to, že ako jediné sa zameriavajú na prevenciu a liečbu detskej obezity na Slovensku.

fullsizerender

MUDr. Dagmar Randová

rádiologička, rádiologická klinika, FNsP Bratislava Kramáre

Ako lekárka rádiodiagnostického oddelenia sa denne stretávam s pacientami s rôznymi druhmi diagnóz a môžem takmer s istotou povedať, že za mnohými civilizačnými ochoreniami, ktorými trpia aj moji pacienti, sa skrýva práve obezita či nadváha. Spôsobov, ako účinne zabojovať s týmto zdravotným problémom nie je veľa. Na Slovenskom trhu je síce veľa diétnych metód, doplnkov stravy či prípravkov, ktoré sľubujú rýchle chudnutie, avšak diétnych programov, ktoré sú povolené a užívajú sa ako úplná možná náhrada celodennej stravy je veľmi málo. Osobne mám dobrú skúsenosť s liečebnými programami NUTRI FOOD PLAN, ktorých produkty sú určené ako plnohodnotná náhrada celodennej stravy, pričom zabezpečujú pravidelný a kontrolovaný príjem potrebných makro živín a mikro živín a obsahujú odporúčanú dennú dávku vitamínov, minerálov, stopových prvkov a aminokyselín, so zachovaním všetkých potrebných vitamínov, minerálov. Ide o rokmi overený spôsob redukcie hmotnosti a navyše ako jediný na Slovensku sú programy NUTRI FOOD PLAN poskytované pod pravidelným odborným dohľadom nad rýchlym a zdravým znižovaním váhy. A práve profesionálny dohľad odborníka považujem pri redukčných diétach za veľmi dôležitý.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MUDr. Mária Karovičová

plastická chirurgička

Každý úbytok kilogramu, ktorý je navyše, znamená pre telo zdravú zmenu. Vo svojej praxi sa ako plastická chirurgička často stretávam s prípadmi, kde tukové tkanivo pacienta ostáva odolné proti diétam a intenzívnemu cvičeniu, ako je to v oblasti vonkajších a vnútorných stehien, vnútorných kolien, podbrušia, paží, podbradku a iných lokalít. V takých prípadoch je odborný chirurgický zákrok nevyhnutný. Invazívna liposukcia však nie je metóda na schudnutie, ale je to metóda bodycontouringu – tvarovania postavy. Vo väčšine prípadov preto pacientom najskôr odporúčam zredukovať hmotnosť prirodzenou cestou, tzn. zmeniť stravovacie návyky a zaradiť pohyb. Špeciálnou redukčnou metódou sú redukčné programy NUTRI FOOD PLAN, s ktorými pacienti u nás dosahujú vynikajúce výsledky.

lekari_greskova

MUDr. Katarína Greksová

gynekologička, pôrodníčka

Počas celej praxe ako gynekologička, pôrodníčka zdôrazňujem pacientkam všetky riziká obezity a to, čo im môže obezita spôsobiť, od kardiovaskulárnych ochorení, diabetu II. typu, ochorenia pohybového aparátu. Jednoznačne bol dokázaný aj vplyv najmä abdominálnej obezity na vznik karcinómu endometria. Obezita u mladých žien súvisí aj so syndrómom polycystických vaječníkov, ktorý ide ruka v ruke so sterilitou. Na základe vlastnej veľmi dobrej skúsenosti odporúčam programy NUTRI FOOD PLAN aj svojim pacientkam a kamarátkam, ktoré si už nevedia rady so svojím telom alebo ich trápia rôzne ochorenia. Nutrične vyvážené programy sú vedecky testované a aj lekári v zahraničí ich pre vynikajúce výsledky u obéznych pacientov odporúčajú.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MUDr. Mária Dudáková

ortopéd, Národný onkologický ústav Bratislava

Som lekárka – ortopédka, prax vykonávam 42 rokov, najprv na klinike, potom, ako ešte aj teraz v teréne – na ortopedickej ambulancii. Počas celej praxe zdôrazňujem pacientom vplyv nadváhy na poškodenie váhonosných kĺbov a chrbtice. Sama som za posledných desať rokov pribrala cca 15kg, čo sa okamžite prejavilo na mojom zdravotnom stave. Začali ma bolieť kĺby, chrbtica a ťažšie som sa pohybovala. Vtedy som na internete našla redukčné programy NUTRI FOOD. Po dvoch – troch mesiacoch používania prípravkov tohto programu som sa dostala na pôvodnú váhu a podstatne lepšie som sa cítila. Na základe vlastnej skúsenosti odporúčam diétne programy NUTRI FOOD PLAN aj svojim pacientom.

lekari_ledererova

MUDr. Nikoleta Ledererova

súkromná urologická ordinácia, Zvolen

Počas mojej lekárskej praxe sa stretávam s pacientmi, ktorí neriešia primárne len urologický problém, ale často-krát ich trápi niekoľko druhov ochorení. V mnohých prípadoch ide o civilizačné ochorenia, ktoré majú priamy súvis s obezitou. Priznám sa, že aj ja som riešila nejaké to kilo navyše a osobne som vyskúšala redukčný program NUTRI FOOD PLAN. Najlepšia vec na tejto diéte je super rýchly efekt. Je to skvelé pre ľudí, ktorí chcú, aby ich úsilie bolo rýchlo viditeľné a ktorí sa ním rýchlo potrebujú motivovať k ďalšiemu pokroku v chudnutí. Má vás to naučiť žiť a novým spôsobom a z lásky k svojmu novému telu sa striedmejšie stravovať. Musíte sa naučiť pravidelne športovať a sledovať si svoju váhu, pretože akokoľvek skvelá táto diéta je, akonáhle prestanete cvičiť a začnete sa napchávať, priberiete. Všetkým držím palce, aby vytrvali, pretože výsledky sú vynikajúce.

WordPress Image Lightbox Plugin
error: Content is protected !!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH