Staňte sa certifikovaným výživovým poradcom!

Staňte sa certifikovaným výživovým poradcom!

Spoločnosť NUTRI a.s. vytvorila licenčný systém na nezávislé prevádzkovanie poradenských centier pre redukciu telesnej hmotnosti a výživové poradenstvo s VLCD a LCD produktami najvyššej kvality, určenými k plnohodnotnej náhrady celodennej stravy. Poskytujeme nielen odborné zaškolenie, ale aj pravidelné tematické workshopy na tému účinnej optimalizácie hmotnosti, zdravej výživy a životného štýlu, ale aj dlhoročné know-howskúsenosti profesionálov z danej oblasti. Uchádzači, ktorí nemajú prax alebo vyštudovaný odbor výživy sa s nami rekvalifikujú a prostredníctvom certifikácie a zaškolenia na profesionálnej úrovni s dlhoročnými odborníkmi na výživu tak získavajú oprávnenie pre vykonávanie práce výživového poradcu.

Ak máte záujem stať sa certifikovaným výživovým poradcom NUTRI FOOD PLAN vo svojom regióne, vyplňte a zašlite nám prihlášku alebo nás kontaktujte:

+421 (0)948 17 27 18
info@nutrifood.sk

Ak máte záujem stať sa certifikovaným výživovým poradcom NUTRI FOOD PLAN vo svojom regióne, vyplňte a zašlite nám prihlášku alebo nás kontaktujte:

Meno, priezvisko, titul:*

Dátum narodenia*

Najvyššie dokončené vzdelanie a obor:

Vaša aktuálna pracovná činnosť:

Druh Vášho súčasného pracovného pomeru:
 HPP VPP SZČO

Miesto plánovaného poradenského centra:

E-mail*

Tel.:*

Vyplnením formulára dávate spoločnosti NUTRI a. s. svoj bezvýhradný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa platného Zákona o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.
V tejto súvislosti by sme Vás radi upozornili, že máte právo kedykoľvek požiadať o zrušenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Stačí nás kontaktovať na: info@nutrifood.sk

Ste lekár alebo nutričný terapeut?

Ak ste lekár alebo skúsený odborník v oblasti nutričného poradenstva či obezity a preventívnej medicíny a máte záujem pracovať s VLCD a LCD redukčnými a výživovými programami NUTRI FOOD PLAN, ktoré zaručia Vašim pacientom rýchle, bezpečné a zdravé chudnutie bez pocitu hladu, únavy a bez následného jo – jo efektu, neváhajte nás kontaktovať.

Získate rad spokojných pacientov, ktorí efektívne schudnú pod Vaším odborným dohľadom.

+421 (0)948 17 27 18
info@nutrifood.sk

Poisťovňa

Spoločnosť NUTRI a.s. je pripravená na vytvorenie spolupráce so zdravotnými poisťovňami a preplácaním niektorých úkonov svojim pacientom práve v súvislosti s liečbou obezity a so stanovením rôznych potravinových intolerancii, ktoré môžu byť dôvodom vzniknutej nadváhy a obezity. Nastavenie správneho výživového programu tak môže viesť k zdravej redukcii hmotnosti a tým aj k zlepšeniu zdravotného stavu pacienta. Ak ste poisťovňa a máte záujem o spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať.

+421 (0)948 17 27 18
info@nutrifood.sk
WordPress Image Lightbox Plugin
error: Content is protected !!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH