Diagnostika metabolismu

Jen pár minut stačí na to, abyste zjistili, jak přesně funguje vaše tělo a jako nejefektivnější zhubnete! Metabolismus každého člověka je jedinečný. I díky odborné diagnostice v NUTRI FOOD PLAN zjistíme jak funguje váš metabolismus a nastavíme vám individuální redukční program nebo speciální upravený jídelníček na hubnutí.

DIAGNOSTIKA A ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA

Většina našich výživových poradců pracuje s profesionálními diagnostickými přístroji, jako jsou: Tanita nebo In Body.

Jde o vůbec nejlepší diagnostické přístroje pro podrobnou analýzu složení těla, které jsou certifikovány pro použití ve zdravotnictví a fungují na bázi vícebodové a multifrekvenční bioimpedance. Umožňuje přesné měření bez ohledu na pohlaví, věk, onemocnění nebo etický původ.

Díky výsledkům z nich získáváte detailní přehled a přesnou analýzu složení těla. Na základě těchto výsledků Vám výživový poradce dokáže nastavit individuální redukční program, protože dokáže určit, kde se nachází problém a nastavit efektivní a funkční způsob redukce či optimalizace tělesné hmotnosti přímo pro vás.

Co odhalí podrobná diagnostika?

1. Množství kosterního svalstva a jeho segmentální rozložení v těle
Tyto údaje jsou velmi důležité, protože dokáží u klienta / pacienta odhalit, na kterých konkrétních partiích těla nastává problém a výživový poradce umí velmi dobře zanalyzovat a vyhodnotit tyto výsledky a nastavit velmi individuální redukční program a doporučit vhodnou pohybovou aktivitu, která dopomůže k efektivní redukci hmotnosti.
Tento výsledek je pro klienta a stejně tak výživového poradce pro nastavení vhodného redukčního programu velmi důležitý. V rámci tuku se sleduje a vyhodnocuje i nebezpečný tzv. viscerální tuk. Viscerální neboli útrobní tuk je ten, který se ukládá uvnitř břišní dutiny na životně důležitých orgánech, jako je srdce, játra apod. a na místech, kde se běžně tuky nevyskytují. Podrobná diagnostika dokáže velmi přesně zjistit rozsah a množství útrobního tuku. Člověk by měl mít normální hodnotu viscerálního tuku v rozmezí 70-100cm2. Čím je tato hodnota dlouhodobě vyšší, dochází k vyššímu riziku vzniku civilizačních onemocnění, např. kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky, a tím celkovému zhoršení zdravotního stavu. Vnitřní tuky se však neukládají jen při zvýšeném příjmu energie, ale i při velmi nízkém energetickém příjmu (hladovění ale i nepravidelné stravě), nižším než je minimální bazální potřeba. V takovém případě mluvíme o skryté obezitě. Proto pozor i na hladovění!
Lidské tělo tvoří asi 50-60% vody. Tato voda je rozdělena na intracelulární a extracelulární, tedy nitrobuněčnou a mimobuněčnou. Podrobnou diagnostikou dokáže výživový poradce stanovit přesný index tělesné vody. Pokud je index tělesné vody v některé části těla vyšší, dochází k edému (otoku), jehož příčinou jsou většinou větší zdravotní problémy související s onemocněním ledvin, či jater. Mohou však odrážet výživový stav, zánětlivá onemocnění nebo poruchy lymfatického systému v důsledku nízkého zatěžování svaloviny. Tyto ukazatele dokáží být velmi nápomocné pro výživového poradce, protože i díky těmto údajům dokáže vybrat nejen vhodný redukční program, ale i upravit pitný režim a jeho nastavení během dne. V tělních tekutinách probíhají všechny metabolické procesy. Udržování optimálního množství a složení tělesných tekutin je nezbytnou podmínkou pro činnost orgánů a základních životních funkcí. Nedostatečná hydratace organismu proto může způsobit řadu zdravotních problémů, ale stejně tak může zabraňovat hubnutí.
Při podrobné diagnostice a analýze těla dokáže výživový poradce stanovit další důležité parametry, jako jsou množství bílkovin a minerálních látek v těle. Právě množství minerálních látek uložených v kostech nám odhalí důležitou hodnotu – mineralizaci kostí. Pokud je v těle nedostatek vitamínu D, vede to k demineralizaci kostní tkáně. Pokud se v kostech vyskytne nadbytek měkké kostní tkáně, vede to k různým deformitám. Hodnota je důležitá pro prevenci a diagnostiku osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí, v důsledku čehož dochází u lidí trpících tímto onemocněním k častějším zlomeninám. Onemocnění se častěji vyskytuje u žen v menopauze, ale také u žen a mužů ve vyšším věku.
Jde o další údaj, který se zjišťuje při podrobné diagnostice. Index slouží k určení stupně obezity na základě výpočtu hmotnosti vzhledem k výšce.
Bazální metabolismus ukazuje, kolik energie potřebuje Váš organismus, aby fungoval v klidovém režimu v teplotně neutrálním prostředí na lačno – tedy kolik energie potřebujete pro zachování základních životních funkcí jako je dýchání, látková výměna, termoregulace apod. Hodnota bazálního metabolismu je tedy minimální energetický příjem nutný pro správné fungování základních životních funkcí. V této hodnotě není zohledněn energetický příjem potřebný pro pokrytí denních aktivit. Bazální výdej tvoří asi 60-70% celkového denního energetického výdeje. A právě na základě výsledků může výživový poradce vypočítat celkový denní energetický příjem a výdej.
Metabolický věk je v dnešní době poměrně nový údaj. Vyjadřuje se jím číslo vypočtené jako srovnání hodnoty Vašeho bazálního metabolismu s průměrnou hodnotou této veličiny u lidí stejného věku.

Na základě všech údajů z měření, po zohlednění zdravotního stavu a na základě Vaší dosavadní životosprávy, Vám následně poradce poradí, jaké změny jsou u Vás nutné, zda se to týká redukce, případně i nabírání tuku, tak i ohledně změn svaloviny a stanoví Vám Vaši ideální cílovou hmotnost.
Objednat se

MAX PULSE – PHOTOPLETHYSMOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA STRESU

Speciální přístroj na analýzu oběhové soustavy, určený pro neinvazivní vyšetření variability srdeční tepové frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév. Jeho velkým přínosem je, že dokáže zaznamenat vliv změn životního stylu a stravovacích návyků a tak usnadní nastavení pro spolehlivou a úspěšnou redukci hmotnosti.

Co odhalí podrobná diagnostika?

Úroveň stresového zatížení
Stres je odpověď našeho těla na zvýšenou zátěž. Výsledek z měření odhalí míru hladiny psychického i fyzického stresu, který působí na váš organismus.
Právě nízká odolnost vašeho organismu vůči stresu může být důvodem vašich zdravotních komplikací a dokonce důvodem, proč se vám nedaří zhubnout.
Výsledky z vyšetření umožní výživovému poradci stanovit úroveň průchodnosti cév a cirkulace krve.
Objednat se

MONITORING KREVNÍHO TLAKU

Monitoring srdečního pulsu a pravidelné kontrolní měření krevního tlaku patří mezi nezastupitelný diagnostický údaj, který výživovému poradci napomáhá při správném nastavení výživového či redukčního programu a sledování stavu organismu klienta / pacienta. Vede ke správnému pokroku ve výsledcích při redukci hmotnosti, protože při úbytku váhy dochází k úpravám i těchto hodnot. Výživový poradce tak dokáže posoudit výsledky a doporučit návštěvu lékaře - specialisty za účelem upravením a tedy snížení nebo úplného vysazení medikamentózní léčby.

Objednat se

EFEKTIVNÍ A ÚČINNÁ DIETA DÍKY odborníků na výživu

Aby bylo vaše hubnutí bezpečné, rychlé a zdraví prospěšné, je důležité, aby na celý proces redukce hmotnosti dohlížel lékař, zdravotní sestra či výživový certifikovaný poradce.

Jeho úkolem je nejen správná diagnostika, vyhodnocení a interpretace výsledků, ale i nastavení vhodného redukčního programu a to s přihlédnutím k výsledkům a zdravotnímu stavu každého klienta / pacienta. Výživový poradce na základě výsledků a osobní konzultace vyplní zdravotní kartu klienta, nastaví individuální redukční program a provede klienta nejen procesem hubnutí, ale i stabilizace hmotnosti a udržení si váhy bez jo-jo efektu.

I díky pravidelným kontrolním vyšetřením u výživového poradce jsou klienti edukováni jak se správně orientovat v oblasti zdravé výživy, stravování a celkově zdravého životního stylu.

JAK SE hubne s odborníky na výživu?

Podrobná diagnostika metabolismu
Výživový poradce vám vysvětlí výsledky, vypíše zdravotní kartu klienta a probere si s vámi vaše dosavadní stravovací návyky. Upozorní vás na chyby ve stravování a dá vám vhodné doporučení.
Na základě výsledků analýz vám specialista na výživu navrhne individuální redukční nebo výživový program pro optimalizaci vaší hmotnosti.
V rámci redukčních programů NUTRI FOOD PLAN můžete podle potřeb 1, 2, 3 - měsíčně využívat konzultace s výživovým specialistou.
Objednat se

DIAGNOSTIKA A ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA

Většina našich výživových poradců pracuje s profesionálními diagnostickými přístroji, jako jsou: Tanita nebo In Body.

Jde o vůbec nejlepší diagnostické přístroje pro podrobnou analýzu složení těla, které jsou certifikovány pro použití ve zdravotnictví a fungují na bázi vícebodové a multifrekvenční bioimpedance. Umožňuje přesné měření bez ohledu na pohlaví, věk, onemocnění nebo etický původ.

Díky výsledkům z nich získáváte detailní přehled a přesnou analýzu složení těla. Na základě těchto výsledků Vám výživový poradce dokáže nastavit individuální redukční program, protože dokáže určit, kde se nachází problém a nastavit efektivní a funkční způsob redukce či optimalizace tělesné hmotnosti přímo pro vás.

Co odhalí podrobná diagnostika?

1. Množství kosterního svalstva a jeho segmentální rozložení v těle
Tyto údaje jsou velmi důležité, protože dokáží u klienta / pacienta odhalit, na kterých konkrétních partiích těla nastává problém a výživový poradce umí velmi dobře zanalyzovat a vyhodnotit tyto výsledky a nastavit velmi individuální redukční program a doporučit vhodnou pohybovou aktivitu, která dopomůže k efektivní redukci hmotnosti.
Tento výsledek je pro klienta a stejně tak výživového poradce pro nastavení vhodného redukčního programu velmi důležitý. V rámci tuku se sleduje a vyhodnocuje i nebezpečný tzv. viscerální tuk. Viscerální neboli útrobní tuk je ten, který se ukládá uvnitř břišní dutiny na životně důležitých orgánech, jako je srdce, játra apod. a na místech, kde se běžně tuky nevyskytují. Podrobná diagnostika dokáže velmi přesně zjistit rozsah a množství útrobního tuku. Člověk by měl mít normální hodnotu viscerálního tuku v rozmezí 70-100cm2. Čím je tato hodnota dlouhodobě vyšší, dochází k vyššímu riziku vzniku civilizačních onemocnění, např. kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky, a tím celkovému zhoršení zdravotního stavu. Vnitřní tuky se však neukládají jen při zvýšeném příjmu energie, ale i při velmi nízkém energetickém příjmu (hladovění ale i nepravidelné stravě), nižším než je minimální bazální potřeba. V takovém případě mluvíme o skryté obezitě. Proto pozor i na hladovění!
Lidské tělo tvoří asi 50-60% vody. Tato voda je rozdělena na intracelulární a extracelulární, tedy nitrobuněčnou a mimobuněčnou. Podrobnou diagnostikou dokáže výživový poradce stanovit přesný index tělesné vody. Pokud je index tělesné vody v některé části těla vyšší, dochází k edému (otoku), jehož příčinou jsou většinou větší zdravotní problémy související s onemocněním ledvin, či jater. Mohou však odrážet výživový stav, zánětlivá onemocnění nebo poruchy lymfatického systému v důsledku nízkého zatěžování svaloviny. Tyto ukazatele dokáží být velmi nápomocné pro výživového poradce, protože i díky těmto údajům dokáže vybrat nejen vhodný redukční program, ale i upravit pitný režim a jeho nastavení během dne. V tělních tekutinách probíhají všechny metabolické procesy. Udržování optimálního množství a složení tělesných tekutin je nezbytnou podmínkou pro činnost orgánů a základních životních funkcí. Nedostatečná hydratace organismu proto může způsobit řadu zdravotních problémů, ale stejně tak může zabraňovat hubnutí.
Při podrobné diagnostice a analýze těla dokáže výživový poradce stanovit další důležité parametry, jako jsou množství bílkovin a minerálních látek v těle. Právě množství minerálních látek uložených v kostech nám odhalí důležitou hodnotu – mineralizaci kostí. Pokud je v těle nedostatek vitamínu D, vede to k demineralizaci kostní tkáně. Pokud se v kostech vyskytne nadbytek měkké kostní tkáně, vede to k různým deformitám. Hodnota je důležitá pro prevenci a diagnostiku osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí, v důsledku čehož dochází u lidí trpících tímto onemocněním k častějším zlomeninám. Onemocnění se častěji vyskytuje u žen v menopauze, ale také u žen a mužů ve vyšším věku.
Jde o další údaj, který se zjišťuje při podrobné diagnostice. Index slouží k určení stupně obezity na základě výpočtu hmotnosti vzhledem k výšce.
Bazální metabolismus ukazuje, kolik energie potřebuje Váš organismus, aby fungoval v klidovém režimu v teplotně neutrálním prostředí na lačno – tedy kolik energie potřebujete pro zachování základních životních funkcí jako je dýchání, látková výměna, termoregulace apod. Hodnota bazálního metabolismu je tedy minimální energetický příjem nutný pro správné fungování základních životních funkcí. V této hodnotě není zohledněn energetický příjem potřebný pro pokrytí denních aktivit. Bazální výdej tvoří asi 60-70% celkového denního energetického výdeje. A právě na základě výsledků může výživový poradce vypočítat celkový denní energetický příjem a výdej.
Metabolický věk je v dnešní době poměrně nový údaj. Vyjadřuje se jím číslo vypočtené jako srovnání hodnoty Vašeho bazálního metabolismu s průměrnou hodnotou této veličiny u lidí stejného věku.

Na základě všech údajů z měření, po zohlednění zdravotního stavu a na základě Vaší dosavadní životosprávy, Vám následně poradce poradí, jaké změny jsou u Vás nutné, zda se to týká redukce, případně i nabírání tuku, tak i ohledně změn svaloviny a stanoví Vám Vaši ideální cílovou hmotnost.
Objednat se

MAX PULSE – PHOTOPLETHYSMOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA STRESU

Speciální přístroj na analýzu oběhové soustavy, určený pro neinvazivní vyšetření variability srdeční tepové frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév. Jeho velkým přínosem je, že dokáže zaznamenat vliv změn životního stylu a stravovacích návyků a tak usnadní nastavení pro spolehlivou a úspěšnou redukci hmotnosti.

Co odhalí podrobná diagnostika?

Úroveň stresového zatížení
Stres je odpověď našeho těla na zvýšenou zátěž. Výsledek z měření odhalí míru hladiny psychického i fyzického stresu, který působí na váš organismus.
Právě nízká odolnost vašeho organismu vůči stresu může být důvodem vašich zdravotních komplikací a dokonce důvodem, proč se vám nedaří zhubnout.
Výsledky z vyšetření umožní výživovému poradci stanovit úroveň průchodnosti cév a cirkulace krve.
Objednat se

MONITORING KREVNÍHO TLAKU

Monitoring srdečního pulsu a pravidelné kontrolní měření krevního tlaku patří mezi nezastupitelný diagnostický údaj, který výživovému poradci napomáhá při správném nastavení výživového či redukčního programu a sledování stavu organismu klienta / pacienta. Vede ke správnému pokroku ve výsledcích při redukci hmotnosti, protože při úbytku váhy dochází k úpravám i těchto hodnot. Výživový poradce tak dokáže posoudit výsledky a doporučit návštěvu lékaře - specialisty za účelem upravením a tedy snížení nebo úplného vysazení medikamentózní léčby.

Objednat se

EFEKTIVNÍ A ÚČINNÁ DIETA DÍKY odborníků na výživu

Aby bylo vaše hubnutí bezpečné, rychlé a zdraví prospěšné, je důležité, aby na celý proces redukce hmotnosti dohlížel lékař, zdravotní sestra či výživový certifikovaný poradce.

Jeho úkolem je nejen správná diagnostika, vyhodnocení a interpretace výsledků, ale i nastavení vhodného redukčního programu a to s přihlédnutím k výsledkům a zdravotnímu stavu každého klienta / pacienta. Výživový poradce na základě výsledků a osobní konzultace vyplní zdravotní kartu klienta, nastaví individuální redukční program a provede klienta nejen procesem hubnutí, ale i stabilizace hmotnosti a udržení si váhy bez jo-jo efektu.

I díky pravidelným kontrolním vyšetřením u výživového poradce jsou klienti edukováni jak se správně orientovat v oblasti zdravé výživy, stravování a celkově zdravého životního stylu.

JAK SE hubne s odborníky na výživu?

Podrobná diagnostika metabolismu
Výživový poradce vám vysvětlí výsledky, vypíše zdravotní kartu klienta a probere si s vámi vaše dosavadní stravovací návyky. Upozorní vás na chyby ve stravování a dá vám vhodné doporučení.
Na základě výsledků analýz vám specialista na výživu navrhne individuální redukční nebo výživový program pro optimalizaci vaší hmotnosti.
V rámci redukčních programů NUTRI FOOD PLAN můžete podle potřeb 1, 2, 3 - měsíčně využívat konzultace s výživovým specialistou.
Objednat se

Kontaktujte naše specialisty

Každý člověk je jedinečný, a proto i jeho jídelníček musí být přizpůsoben jeho potřebám. Programy NUTRI FOOD PLAN Vám na míru sestaví naši odborníci na výživu.

Pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookie. Rozhodněte se, zda jste ochotni přijímat soubory cookie z našich webových stránek.