Diagnostika metabolizmu

Len pár minút stačí na to, aby ste zistili, ako presne funguje vaše telo a ako najefektívnejšie schudnete! Metabolizmus každého jedného človeka je jedinečný. Aj vďaka odbornej diagnostike v NUTRI FOOD PLAN zistíme ako funguje váš metabolizmus a nastavíme vám individuálny redukčný program alebo špeciálne upravený jedálniček na chudnutie.

Diagnostika a analýza zloženia tela

Väčšina našich výživových poradcov pracuje s profesionálnymi diagnostickými prístrojmi, ako sú: Tanita alebo In Body.

Ide o vôbec najlepšie diagnostické prístroje pre podrobnú analýzu zloženia tela, ktoré sú certifikované pre použitie v zdravotníctve a fungujú na báze viacbodovej a multifrekvenčnej bioimpedancie. Umožňuje presné meranie bez ohľadu na pohlavie, vek, ochorenia alebo etický pôvod.

Vďaka výsledkom z nich získavate detailný prehľad a presnú analýzu zloženia Vášho tela. Na základe týchto výsledkov Vám výživový poradca dokáže nastaviť individuálny redukčný program, pretože dokáže určiť, kde sa nachádza problém a nastaviť efektívny a funkčný spôsob redukcie či optimalizácie telesnej hmotnosti priamo pre Vás.

Čo odhalí podrobná diagnostika?

1. Množstvo kostrového svalstva a jeho segmentálne rozloženie v tele
Tieto údaje sú veľmi dôležité, pretože dokáže odhaliť u klienta/pacienta, na ktorých konkrétnych partiách tela nastáva problém a výživový poradca vie veľmi dobre zanalyzovať a vyhodnotiť tieto výsledky. Na základe toho navrhne individuálny redukčný program a jedálniček na mieru. Okrem toho odporučí aj vhodnú pohybovú aktivitu, ktorá dopomôže k efektívnej redukcii hmotnosti.
Tento výsledok je pre klienta a rovnako tak výživového poradcu pre nastavenie vhodného redukčného programu veľmi dôležitý. V rámci tuku sa sleduje a vyhodnocuje aj nebezpečný tzv. viscerálny tuk. Viscerálne alebo útrobné tuky sú tie, ktoré sa ukladajú vo vnútri brušnej dutiny na životne dôležité orgány ako sú srdce, pečeň a pod. a na miestach, kde sa bežne tuky nevyskytujú. Podrobná diagnostika dokáže veľmi presne zistiť rozsah a množstvo útrobného tuku. Normálny človek by mal mať obsah viscerálneho tuku v rozmedzí 70-100cm2. Platí pravidlo čím viac smerujete k vyšším cm2, tým je stav rizikovejší a tuky viac ohrozujú zdravie. Máte zvýšené riziko napr. srdcovocievnych ochorení a cukrovky. Vnútorné tuky sa neukladajú iba pri zvýšenom príjme energie, ale aj pri veľmi nízkom príjme, nižšom ako je minimálna bazálna potreba. Preto pozor aj na hladovanie. Telo vďaka hladovaniu a nepravidelnej strave, môže ukladať veľké množstvá viscerálneho tuku, ktorý následne zvyšuje riziko srdcovocievnych problémov a cukrovky.
Ľudské telo tvorí asi 50-60% vody. Táto voda je rozdelená na intracelulárnu a extracelulárnu, teda vnútrobunkovú a mimobunkovú. Podrobnou diagnostikou dokáže výživový poradca stanoviť presný index telesnej vody. Ak je index telesnej vody v niektorej časti tela vyšší, dochádza k edému /opuchu/, ktorého príčinou sú väčšinou väčšie zdravotné problémy súvisiace s ochorením obličiek, či pečene. Môžu však odrážať výživový stav, zápalové ochorenia, alebo poruchy lymfatického systému v dôsledku nízkeho zaťažovania svaloviny. Tieto ukazovatele dokážu byť veľmi nápomocné pre výživového poradcu, pretože aj vďaka týmto údajom dokáže vybrať nielen vhodný redukčný program, ale aj stanoviť vhodný pitný režim a jeho nastavenie počas dňa. V telesných tekutinách prebiehajú všetky metabolické procesy. Udržiavanie optimálneho množstva a zloženia telesných tekutín je nevyhnutnou podmienkou pre činnosť orgánov a pre základné životné funkcie. Nedostatočná hydratácia organizmu preto môže spôsobiť celý rad zdravotných problémov, ale rovnako tak môže zabraňovať chudnutiu.
Pri podrobnej diagnostike a analýze tela dokáže výživový poradca stanoviť aj ďalšie dôležité parametre ako sú množstvo bielkovín a minerálnych látok v tele. Práve množstvo minerálnych látok uložených v kostiach nám odhalí dôležitú hodnotu – mineralizáciu kostí. Ak je v tele nedostatok vitamínu D, vedie to k demineralizácii kostného tkaniva. Ak sa v kostiach vyskytne nadbytok mäkkého kostného tkaniva, vedie to k rôznym deformitám. Hodnota je dôležitá pre prevenciu a diagnostiku osteoporózy. Osteoporóza je ochorenie kostného tkaniva, ktoré vedie k zvýšenej krehkosti kostí, v dôsledku čoho dochádza u ľudí trpiacich týmto ochorením k častejším zlomeninám. Ochorenia sa častejšie vyskytuje u žien v menopauze, ale taktiež u žien a mužov vo vyššom veku. BMI INDEX
Ide o ďalší údaj, ktorý sa zisťuje pri podrobnej diagnostike. Index slúži k určeniu stupňa obezity na základe výpočtu hmotnosti vzhľadom k výške.
Bazálny metabolizmus ukazuje, koľko energie potrebuje Váš organizmus, aby fungoval v kľudovom režime v teplotne neutrálnom prostredí na lačno – teda koľko energie potrebujete pre zachovanie základných životných funkcií ako je dýchanie, látková výmena, termoregulácia a pod. Hodnota bazálneho metabolizmu je teda minimálny energetický príjem nutný pre správne fungovanie základných životných funkcií. V tejto hodnote nie je zohľadnený energetický príjem potrebný pre pokrytie denných aktivít. Bazálny výdaj tvorí asi 60-70% celkového denného energetického výdaja. A práve na základe výsledkov môže výživový poradca vypočítať celkový denný energetický výdaj.
Metabolický vek je v dnešnej dobe pomerne nový údaj. Vyjadruje sa ním číslo vypočítané ako porovnanie hodnoty vášho bazálneho metabolizmu s priemernou hodnotou tejto veličiny u ľudí rovnakého veku.

Na základe všetkých údajov z merania, po zohľadnení zdravotného stavu a na základe Vašej doterajšej životosprávy, Vám následne poradca poradí, aké zmeny sú u Vás potrebné, či sa to týka redukcie, prípadne aj naberania tuku, tak aj ohľadne zmien svaloviny a stanoví Vám Vašu ideálnu cieľovú hmotnosť.
Objednať sa

MAX PULSE – PHOTOPLETHYSMOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA STRESU

Špeciálny prístroj na analýzu obehovej sústavy, určený pre neinvazívne vyšetrenie variability srdečnej tepovej frekvencie (HRV) a pre kvantitatívne hodnotenie autonómneho nervového systému (ANS) vrátane zhodnotenia priechodnosti ciev. Jeho veľkým prínosom je, že dokáže zaznamenať vplyv zmien životného štýlu a stravovacích návykov a tak uľahčí nastavenie pre spoľahlivú a úspešnú redukciu hmotnosti.

Čo odhalí podrobná diagnostika?

Úroveň stresového zaťaženia
Stres je odpoveď nášho tela na zvýšenú záťaž. Výsledok z merania odhalí mieru hladiny psychického i fyzického stresu, ktorý pôsobí na Váš organizmus.
Práve nízka odolnosť Vášho organizmu voči stresu môže byť dôvodom Vašich zdravotných komplikácii a dokonca dôvodom prečo sa Vám nedarí schudnúť.
Výsledky z vyšetrenia umožnia výživovému poradcovi stanoviť úroveň priechodnosti ciev a cirkulácie krvi.
Objednať sa

MONITORING KRVNÉHO TLAKU

Monitoring srdečného pulzu a pravidelné kontrolné meranie krvného tlaku patrí medzi nezastupiteľný diagnostický údaj, ktorý výživovému poradcovi napomáha pri správnom nastavení výživového či redukčného programu a sledovaní stavu organizmu klienta/pacienta. Vedie k správnemu napredovaniu vo výsledkoch pri redukcii hmotnosti, nakoľko pri úbytku váhy dochádza k úpravám aj týchto hodnôt. Výživový poradca tak dokáže posúdiť výsledky a odporučiť návštevu lekára – špecialistu za účelom prenastavenia a teda zníženia alebo úplného vysadenia medikamentóznej liečby.

Objednať sa

Efektívna a účinná diéta vďaka odborníkovi na výživu

Aby bolo vaše chudnutie bezpečné, rýchle a zdraviu prospešné, je dôležité, aby na celý proces redukcie hmotnosti dohliadal lekár, zdravotná sestra, či výživový certifikovaný poradca.

Jeho úlohou je nielen správna diagnostika, vyhodnotenie a interpretácia výsledkov, ale aj nastavenie vhodného redukčného programu a to s prihliadnutím na výsledky a zdravotný stav každého jedného klienta/pacienta. Výživový poradca na základe výsledkov a osobnej konzultácie vyplní zdravotnú kartu klienta, nastaví individuálny redukčný program a prevedie klienta nielen procesom chudnutia, ale aj stabilizácie hmotnosti a udržania si váhy bez jo-jo efektu.

Aj vďaka pravidelným kontrolným vyšetreniam u výživového poradcu sú klienti edukovaní a správne zorientovaní v oblasti zdravej výživy, stravy a celkovo zdravého životného štýlu.

Ako sa chudne s odborníkom na výživu?

Podrobná diagnostika metabolizmu
Výživový poradca vám vysvetlí výsledky, vypíše zdravotnú kartu klienta a preberie si s Vami Vaše doterajšie stravovacie návyky. Upozorní Vás na chyby v stravovaní a dá Vám vhodné odporúčania.
Na základe výsledkov analýz vám špecialista na výživu navrhne individuálny redukčný alebo výživový program pre optimalizáciu Vašej hmotnosti.
V rámci redukčných programov NUTRI FOOD PLAN môžete podľa potrieb 1, 2, 3 – mesačne využívať konzultácie s výživovým špecialistom.
Objednať sa

Diagnostika a analýza zloženia tela

Väčšina našich výživových poradcov pracuje s profesionálnymi diagnostickými prístrojmi, ako sú: Tanita alebo In Body.

Ide o vôbec najlepšie diagnostické prístroje pre podrobnú analýzu zloženia tela, ktoré sú certifikované pre použitie v zdravotníctve a fungujú na báze viacbodovej a multifrekvenčnej bioimpedancie. Umožňuje presné meranie bez ohľadu na pohlavie, vek, ochorenia alebo etický pôvod.

Vďaka výsledkom z nich získavate detailný prehľad a presnú analýzu zloženia Vášho tela. Na základe týchto výsledkov Vám výživový poradca dokáže nastaviť individuálny redukčný program, pretože dokáže určiť, kde sa nachádza problém a nastaviť efektívny a funkčný spôsob redukcie či optimalizácie telesnej hmotnosti priamo pre Vás.

Čo odhalí podrobná diagnostika?

1. Množstvo kostrového svalstva a jeho segmentálne rozloženie v tele
Tieto údaje sú veľmi dôležité, pretože dokáže odhaliť u klienta/pacienta, na ktorých konkrétnych partiách tela nastáva problém a výživový poradca vie veľmi dobre zanalyzovať a vyhodnotiť tieto výsledky. Na základe toho navrhne individuálny redukčný program a jedálniček na mieru. Okrem toho odporučí aj vhodnú pohybovú aktivitu, ktorá dopomôže k efektívnej redukcii hmotnosti.
Tento výsledok je pre klienta a rovnako tak výživového poradcu pre nastavenie vhodného redukčného programu veľmi dôležitý. V rámci tuku sa sleduje a vyhodnocuje aj nebezpečný tzv. viscerálny tuk. Viscerálne alebo útrobné tuky sú tie, ktoré sa ukladajú vo vnútri brušnej dutiny na životne dôležité orgány ako sú srdce, pečeň a pod. a na miestach, kde sa bežne tuky nevyskytujú. Podrobná diagnostika dokáže veľmi presne zistiť rozsah a množstvo útrobného tuku. Normálny človek by mal mať obsah viscerálneho tuku v rozmedzí 70-100cm2. Platí pravidlo čím viac smerujete k vyšším cm2, tým je stav rizikovejší a tuky viac ohrozujú zdravie. Máte zvýšené riziko napr. srdcovocievnych ochorení a cukrovky. Vnútorné tuky sa neukladajú iba pri zvýšenom príjme energie, ale aj pri veľmi nízkom príjme, nižšom ako je minimálna bazálna potreba. Preto pozor aj na hladovanie. Telo vďaka hladovaniu a nepravidelnej strave, môže ukladať veľké množstvá viscerálneho tuku, ktorý následne zvyšuje riziko srdcovocievnych problémov a cukrovky.
Ľudské telo tvorí asi 50-60% vody. Táto voda je rozdelená na intracelulárnu a extracelulárnu, teda vnútrobunkovú a mimobunkovú. Podrobnou diagnostikou dokáže výživový poradca stanoviť presný index telesnej vody. Ak je index telesnej vody v niektorej časti tela vyšší, dochádza k edému /opuchu/, ktorého príčinou sú väčšinou väčšie zdravotné problémy súvisiace s ochorením obličiek, či pečene. Môžu však odrážať výživový stav, zápalové ochorenia, alebo poruchy lymfatického systému v dôsledku nízkeho zaťažovania svaloviny. Tieto ukazovatele dokážu byť veľmi nápomocné pre výživového poradcu, pretože aj vďaka týmto údajom dokáže vybrať nielen vhodný redukčný program, ale aj stanoviť vhodný pitný režim a jeho nastavenie počas dňa. V telesných tekutinách prebiehajú všetky metabolické procesy. Udržiavanie optimálneho množstva a zloženia telesných tekutín je nevyhnutnou podmienkou pre činnosť orgánov a pre základné životné funkcie. Nedostatočná hydratácia organizmu preto môže spôsobiť celý rad zdravotných problémov, ale rovnako tak môže zabraňovať chudnutiu.
Pri podrobnej diagnostike a analýze tela dokáže výživový poradca stanoviť aj ďalšie dôležité parametre ako sú množstvo bielkovín a minerálnych látok v tele. Práve množstvo minerálnych látok uložených v kostiach nám odhalí dôležitú hodnotu – mineralizáciu kostí. Ak je v tele nedostatok vitamínu D, vedie to k demineralizácii kostného tkaniva. Ak sa v kostiach vyskytne nadbytok mäkkého kostného tkaniva, vedie to k rôznym deformitám. Hodnota je dôležitá pre prevenciu a diagnostiku osteoporózy. Osteoporóza je ochorenie kostného tkaniva, ktoré vedie k zvýšenej krehkosti kostí, v dôsledku čoho dochádza u ľudí trpiacich týmto ochorením k častejším zlomeninám. Ochorenia sa častejšie vyskytuje u žien v menopauze, ale taktiež u žien a mužov vo vyššom veku. BMI INDEX
Ide o ďalší údaj, ktorý sa zisťuje pri podrobnej diagnostike. Index slúži k určeniu stupňa obezity na základe výpočtu hmotnosti vzhľadom k výške.
Bazálny metabolizmus ukazuje, koľko energie potrebuje Váš organizmus, aby fungoval v kľudovom režime v teplotne neutrálnom prostredí na lačno – teda koľko energie potrebujete pre zachovanie základných životných funkcií ako je dýchanie, látková výmena, termoregulácia a pod. Hodnota bazálneho metabolizmu je teda minimálny energetický príjem nutný pre správne fungovanie základných životných funkcií. V tejto hodnote nie je zohľadnený energetický príjem potrebný pre pokrytie denných aktivít. Bazálny výdaj tvorí asi 60-70% celkového denného energetického výdaja. A práve na základe výsledkov môže výživový poradca vypočítať celkový denný energetický výdaj.
Metabolický vek je v dnešnej dobe pomerne nový údaj. Vyjadruje sa ním číslo vypočítané ako porovnanie hodnoty vášho bazálneho metabolizmu s priemernou hodnotou tejto veličiny u ľudí rovnakého veku.

Na základe všetkých údajov z merania, po zohľadnení zdravotného stavu a na základe Vašej doterajšej životosprávy, Vám následne poradca poradí, aké zmeny sú u Vás potrebné, či sa to týka redukcie, prípadne aj naberania tuku, tak aj ohľadne zmien svaloviny a stanoví Vám Vašu ideálnu cieľovú hmotnosť.
Objednať sa

MAX PULSE – PHOTOPLETHYSMOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA STRESU

Špeciálny prístroj na analýzu obehovej sústavy, určený pre neinvazívne vyšetrenie variability srdečnej tepovej frekvencie (HRV) a pre kvantitatívne hodnotenie autonómneho nervového systému (ANS) vrátane zhodnotenia priechodnosti ciev. Jeho veľkým prínosom je, že dokáže zaznamenať vplyv zmien životného štýlu a stravovacích návykov a tak uľahčí nastavenie pre spoľahlivú a úspešnú redukciu hmotnosti.

Čo odhalí podrobná diagnostika?

Úroveň stresového zaťaženia
Stres je odpoveď nášho tela na zvýšenú záťaž. Výsledok z merania odhalí mieru hladiny psychického i fyzického stresu, ktorý pôsobí na Váš organizmus.
Práve nízka odolnosť Vášho organizmu voči stresu môže byť dôvodom Vašich zdravotných komplikácii a dokonca dôvodom prečo sa Vám nedarí schudnúť.
Výsledky z vyšetrenia umožnia výživovému poradcovi stanoviť úroveň priechodnosti ciev a cirkulácie krvi.
Objednať sa

MONITORING KRVNÉHO TLAKU

Monitoring srdečného pulzu a pravidelné kontrolné meranie krvného tlaku patrí medzi nezastupiteľný diagnostický údaj, ktorý výživovému poradcovi napomáha pri správnom nastavení výživového či redukčného programu a sledovaní stavu organizmu klienta/pacienta. Vedie k správnemu napredovaniu vo výsledkoch pri redukcii hmotnosti, nakoľko pri úbytku váhy dochádza k úpravám aj týchto hodnôt. Výživový poradca tak dokáže posúdiť výsledky a odporučiť návštevu lekára – špecialistu za účelom prenastavenia a teda zníženia alebo úplného vysadenia medikamentóznej liečby.

Objednať sa

Efektívna a účinná diéta vďaka odborníkovi na výživu

Aby bolo vaše chudnutie bezpečné, rýchle a zdraviu prospešné, je dôležité, aby na celý proces redukcie hmotnosti dohliadal lekár, zdravotná sestra, či výživový certifikovaný poradca.

Jeho úlohou je nielen správna diagnostika, vyhodnotenie a interpretácia výsledkov, ale aj nastavenie vhodného redukčného programu a to s prihliadnutím na výsledky a zdravotný stav každého jedného klienta/pacienta. Výživový poradca na základe výsledkov a osobnej konzultácie vyplní zdravotnú kartu klienta, nastaví individuálny redukčný program a prevedie klienta nielen procesom chudnutia, ale aj stabilizácie hmotnosti a udržania si váhy bez jo-jo efektu.

Aj vďaka pravidelným kontrolným vyšetreniam u výživového poradcu sú klienti edukovaní a správne zorientovaní v oblasti zdravej výživy, stravy a celkovo zdravého životného štýlu.

Ako sa chudne s odborníkom na výživu?

Podrobná diagnostika metabolizmu
Výživový poradca vám vysvetlí výsledky, vypíše zdravotnú kartu klienta a preberie si s Vami Vaše doterajšie stravovacie návyky. Upozorní Vás na chyby v stravovaní a dá Vám vhodné odporúčania.
Na základe výsledkov analýz vám špecialista na výživu navrhne individuálny redukčný alebo výživový program pre optimalizáciu Vašej hmotnosti.
V rámci redukčných programov NUTRI FOOD PLAN môžete podľa potrieb 1, 2, 3 – mesačne využívať konzultácie s výživovým špecialistom.
Objednať sa

Kontaktujte našich špecialistov

Každý človek je jedinečný, a preto aj jeho jedálniček na chudnutie musí byť prispôsobený jeho potrebám. Programy NUTRI FOOD PLAN vám na mieru zostavia naši certifikovaní výživoví poradcovia.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.